25: Frödings förskola

IMG_0424.JPG
25 dagar kvar till valet…

Idag skriver Lerums Tidning om revisionsrapporten om Frödings förskola. Denna förskola som låg på ett perfekt läge mitt i centrum av Lerum. På grund av stabilitets problem så bestämdes det att den skulle flyttas och till slut såldes den för 50 000 kr. En ny förskola i samma kostnad kostar någonstans mellan 12 och 14 miljoner kronor så det måste vara en av de sämsta affärerna på länge i Lerums kommun.

Det behövde göras stabilitetsåtgärder i området, det stämmer, men när vi ska bygga bostäder på Torpskolans parkering så behövs åtgärderna ändå. Dessutom ligger i princip alla kommunens ledningar i området så även det borde varit anledning nog för att stabilisera området.

När man väl bestämt att förskolan skulle flyttas så behövdes nya, provisoriska, förskolelokaler på Ekollonvägen och då togs en kalkyl fram som visade på att det skulle bli billigare att hyra nya lokaler från ett privat företag än att flytta kommunens egen förskola. Vi ifrågasatte detta kraftigt redan då och nu i efterhand visar det sig, så klart, att vi hade rätt.

Hela affären runt Frödings förskola är ett stort ”finn fem fel” men glöm inte det politiska ansvaret. Vid två protokollförda tillfällen i kommunstyrelsen och vid hur många muntliga föredragningar har vi Socialdemokrater, tillsammans med MP och V, protesterat och ifrågasatt. Vi ville utreda om inte förskolan kunde ligga kvar och vi ifrågasatte kalkylen och när väl förskolan var såld var det vi som drev frågan om det verkligen skett på rätt sätt (lös eller fast egendom).

Inte en ända gång vid dessa protokollförda tillfällen har Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet eller Kristdemokraterna stött oss i våra frågor. Uppenbarligen har man låtit blockpolitikens fördummande styra deras ställningstagande.

Att framför allt Folkpartiet men även Centerpartiet nu går ut i valrörelsen och hävdar att de tar ansvar för kommunens ekonomi får i alla fall mig att häpna. En förskola som kostar över 12 miljoner kronor att ersätta säljs för en spottstyver för att hyra in en ny förskola som kommer att kosta kanske över 5 miljoner kronor mer istället för att flytta den gamla. Detta har man inte protesterat mot eller stött oss i våra yrkanden i kommunstyrelsen.

Det är uppenbart att det krävs en ny Socialdemokratisk majoritet i Lerums kommun. Om 25 dagar kan du rösta för det. Nu är det upp till dig.

Fast just nu funderar jag på om det inte är hög tid att bygga om vägen under järnvägen i Floda, det håller inte att enda vägen under järnvägen stängs av vid varje skyfall…

Centralskolan i Floda

20120914-090536.jpg
Detta brev har vi idag skickat till de föräldrar i Floda som hört av sig till oss med anledning av förslaget att lägga ner Centralskolan i Floda:

Socialdemokraterna kommer inte att ställa sig bakom förslaget att lägga ner Centralskolan.

Centralskolan har en väl fungerande verksamhet och processen går alltför fort, dessutom måste vi avvakta centrumutvecklingen och arkitekttävlingen som pågår i Floda just nu.

Jag deltog själv i arbetet med utveckling av skolorna i Gråbo och där tog det över 5 år från det att processen startade tills att de nya skolorna fanns på plats. Vi kan inte stressa fram ett så här viktigt beslut, ska en förändring göras så måste processen få ta tid. Det är också rimligt att vi utvärderar de nya skolorna i Gråbo och drar slutsatser från det projektet.

Sedan jag blev aktiv i politiken i Lerum, och det är snart 10 år sedan, så har vi Socialdemokrater arbetat för att det skall byggas fler förskolor. Vi har fortfarande brist på förskolor och grupperna är allt för stora. Men vi kan inte lösa ett problem och därigenom skapa ett annat.

Ni får ursäkta att jag skriver samma svar till er alla men jag lovar att vi har läst alla era brev och har tagit intryck av dem. Tack för ert engagemang. Hör gärna av er med fler synpunkter och frågor.

Heltidsbarn??!!

Vet ni vad detta är?

Det är ett heltidsbarn! Åtminstone enligt den borgerliga majoriteten i Lerum. Där skall vi numera räkna heltidsbarn när vi räknar hur många barn det skall vara i barngrupperna i förskolan. Ett heltidsbarn räknas som summan av de barn som inte är hela dagen på förskolan till deras timmar motsvarar de timmar som ett barn som är där på heltid har.

Så för t.ex. s.k. 15 timmars barn, barn som har rätt till 15 timmar/vecka på förskolan när deras föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, räknas tre barn som ett heltidsbarn. Med den logiken så kan man i princip ha 45 barn på en avdelning utan att passera gränsen på 15 heltidsbarn!

Motivet är att vi inte har råd med mindre grupper och istället för att skjuta till mera pengar så ändrar man begreppen och sättet att räkna. Därför finns det tyvärr förskolegrupper i Lerum med fler än 20 barn i samma grupp.

Att spara pengar på våra barn är tyvärr något som kan bli väldigt dyrt i framtiden.

Skolverket rekommenderar i sin skrift ”allmänna råd och kommentarer, kvalitet i förskolan” att gruppstorleken i förskolan bör vara 15 barn men då menar de ”riktiga” barn och inte heltidsbarn. Anledningen är att små barn inte bör ha för många kontakter under en dag.

Vi Socialdemokrater tycker detta är fullständigt förkastligt och har därför i vårt budgetförslag för 2012 satsat 20 miljoner kronor på att minska gruppstorlekarna i förskolan och vi vill dessutom att det byggs fler förskolor.