Förtroenderådet

I helgen var jag ombud på Socialdemokraternas Förtroenderåd i Aula Magna på Universitet i Stockholm och jag har fått uppleva två härliga dagar med både intressanta diskussioner och träffat partikamrater från hela landet.

Mediabevakningen var enorm, framför allt på lördagen, det sägs att det fanns fler reportrar på plats än antalet ombud (120 st).

Lördagen inleddes med ett fantastiskt tal av Håkon Juholt, jag har hört Håkan tala några gånger och blir alltid lika imponerad. Talet togs emot med stående ovationer så jag undrar verkligen vilket tal som en viss reporter på en stor kvällstidning som börjar på A var någonstans?

Efter talet så var det en paneldebatt runt den ekonomiska situationen med bl.a. Tommy Waidelich och Leif Pagrotsky i panelen. Sedan följde diskussioner i olika utskott om beslutsunderlaget där vi i ett slutet rum, utan journalister, fick lyfta våra åsikter och diskutera fritt.

Dagen avslutades med att Leif Pagrotsky rapporterade från skatteutredningen och fick dementerat en del av de uppgifter som framkommit i media om att vi skulle svälja en borgerlig skattepolitik med hull och hår… Som Paggan sa:

Låter man någon gå ut med hunden får man sänkt skatt, blir man arbetslös får man höjd skatt…

Detta kan vi så klart aldrig ställa upp på!

På söndagen var det dags för diskussioner runt beslutsunderlaget och uttalandet. Lördagens utskottsdiskussioner hade lett till att det fanns ett nytt beslutsunderlag att ta ställning till och de flesta hade fått sina åsikter tillgodosedda.

PG Björkman från Alingsås var uppe i talarstolen och påpekade att vi inte skall köpa Jan Björklunds bild av skolan.

Själv lyckades jag få sista ordet i debatten och något stressad och lite nervös yrkade jag på att inte skulle finansiera infrastruktur med avgifter utan att detta skall finansieras gemensamt med skattemedel. Det förslaget fick avslag av partistyrelsen för det bygger på ett kongressbeslut så det var kanske därför jag förlorade den omröstningen…

På länken ovan finns uttalandet och besluten från Förtroenderådet.

Håkan Juholt avslutade förtroenderådet med ett kort tal som han inledde med:

Det är inte bara taket i a-kassan som skall vara högt utan det skall det vara i partiet också!

och avslutade med orden:

Vi vägrar låta oss besegras!

Det får sammanfatta en intressant helg och en Nystart av partiet, nu skall vi sluta bråka intern och lägga all energi på att kritisera den borgerliga regeringen som slipper undan alldeles för lätt. Men framför allt skall vi prata om vår egen politik!

Det var som Håkan Juholt sa i sitt inledningstal:

Efteråt kommer ni ombud att kunna säga, jag var där, jag var där den dagen som det vände!

 

Förtroenderåd!

På fredag eftermiddag sätter jag mig på ett tåg för att åka mot Stockholm och Socialdemokraternas förtroenderåd som börjar på lördag. Jag är ett av ombuden från Norra Älvsborg och ser verkligen fram emot en helg där vi bl.a. skall diskutera nya mål för den ekonomiska politiken.

Partistyrelsen föreslår att två nya mål för den ekonomiska politiken utarbetas. Målen syftar till att ytterligare utveckla och befästa den politik som slogs fast i partiets budgetmotion 2011; ”På väg mot den kunskapsbaserade ekonomin”.

  • Statsbudgeten kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk innehållande till exempel mål om antalet arbetade timmar och sysselsättningsgrad.
  • Möjligheten att vid sidan av befintligt mål för offentligfinansiellt sparande utarbeta ett mål för de statliga investeringarna i reala tillgångar ska ses över.

Arbetet med att i detalj utarbeta målen och tillhörande indikatorer ska redovisas senast i budgetmotionen 2012.

Med anledning av detta så samlades många av oss aktiva i Lerum i måndags och diskuterade runt det beslutsunderlag som skickats ut. Jag fick med mig många intressanta synpunkter som jag skall föra fram i diskussionerna. Men framför allt en känsla av att nu blir det en nystart och nu skall vi prata politik istället för att snacka skit om varandra.

Du som har något som du vill att jag skall ta med dig till diskussionerna på Förtroenderådet hör gärna av dig! Kontaktuppgifter finns under ”Om”…

Förtroenderådet kommer att visas på SVT Forum som du hittar på svtplay.se. Passande nog så kan du också följa Förtroenderådet på Twitter under taggen #nystart.

Nu kör vi! (eller rättare sagt – åker tåg).

 

Socialdemokraterna under 0%?

Opinionsundersökningarna haglar ner och varje gång den senaste tiden är det ”Ras för (S)”, ”Fortsatt kräftgång för (S)”, ”(S) tappar stort” och visst är läget allvarligt för Socialdemokraterna.

Men det måste vara lite ordning och reda även på opinionsundersökningar!

United Minds rapporterar -5.1%, Skop -4,9%, Demoskop -1,6%, Novus -2,9%, Synovate -6,0%, Sifo (enligt GPs tolkning – som inte var samma som alla andras tolkning) -4,9%

Om man summerar alla dessa undersökningar så visar de på ett tapp på över 25%!

Men nu är det ju så att de alla mäter i förhållande till sin föregående mätning och inte i förhållande till alla mätningar. DN skriver idag om ”Ras för S i Skops mätning” men då är det alltså i förhållande till Skops senaste mätning. I förhållande till andra mätningar under förra veckan är det ju snarare ett steg uppåt…

Visst är läget allvarligt för vårt parti men jag tror att väljarna snart har tröttnat på smutskastningen från borgerlig media och talar vi bara mer politik så kommer vi att vinna tillbaka väljarnas förtroende.

Ett rejält avstamp för vår politik kommer Förtroenderådet i Stockholm den 3 – 4 december vara. Jag är ett av ombuden och vi kommer att diskutera på temat: ”Nystart – ekonomi för jobb och välfärd” efter den senaste tidens skandaler runt privata vårdbolag och Carema i synnerhet har vi ett guldläge i opionionen.

Nu spottar vi i nävarna, tar krafttag, pratar politik med väljarna och tar alla interna diskussioner internt och inte via Aftonbladet eller Expressen!