Våga vara egen…

Idag har jag varit på ”Våga vara egen” – Göteborgs regionala mässa i ungt företagande.

Jätteintressant att se alla företagsidéer från ungdomar i Göteborgsregionen. Mycket smycken och IPhone fodral men även smarta lösningar för att hänga upp flaskor i duschen, kakor, godis, krokar, en upplevelsebok, en del tjänster och hur mycket annat som helst. Men det som gjorde mig gladast var att det var så mycket energisnålt, ekologiskt, rättvisemärkt och miljötänkande.

Något av alla dessa projekt kanske blir Sverige nya IKEA, SKF eller Volvo – inte alls omöjligt.

  • Sedan läsåret 2008/2009 innehar fler kvinnor än män VD-posten i UF-företagen
  • 6 av 10 före detta UF:are driver företag inom tjänstesektorn
  • 7 av 10 UF:are som sedan startar företag gör det för att kunna jobba med det som är ens intresse
  • 7 av 10 som inte varit UF:are tycker att UF-verksamheten är viktig
  • Antalet anställda är fler i företag som drivs av före detta UF:are
  • 46 procent av alla män som varit UF-företagare och idag är 37 år eller äldre är eller har varit företagare

Undrar bara varför ett av Lerums bidrag var att sälja ett alkotest… men det är väl det som det är att våga vara egen.

Flaskhalsar på arbetsmarknaden

I fredags var jag på möte med BRG – Business Region Göteborg. Kommunalråden från Göteborgsregionen träffar BRG två gånger per år för att få information om vad BRG gör just nu och hur läget är för företagen i Göteborgsområdet. Denna gången var vi i Lerum så det var nära och bra!

Först fick vi en otroligt intressant föredragning om Affärsdriven Miljöutveckling där BRG verkar för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle för att initiera utvecklingsinsatser med fokus på hållbara transport- och energisystem.

Efter det var det dags för lite information om arbetsmarknads- och konjunkturläget. Glädjande nog kan vi se att det pekar uppåt och extra mycket uppåt i Göteborgsregionen. Antalet nyanmälda jobb ökar och antalet varsel minskar. Företagen är mer och mer positiva och inom framför allt ”Privata tjänster” och Byggnadssektorn så börjar vi snart närma oss högkonjunktur.

Vad som däremot är olyckligt och rent av farligt för hela landet är att det redan nu börjar att uppstå ”flaskhalsar” på arbetsmarknaden. 25% av byggföretagen säger att de inte kan expandera pga. brist på kvalificerad arbetskraft. Detta samtidigt som vi har en arbetslöshet som är rekordhög och mer än var fjärde ungdom är arbetslös.

Återigen visar det på den oansvariga arbetsmarknadspolitiken som den borgerliga regeringen driver. Målet där verkar vara att slå ut människor genom t.ex FAS 3 istället för att driva en aktiv politik och se till att möta de behov som finns på arbetsmarknaden.

Sverige behöver ett nytt kunskapslyft! – nu måste vi få de människor som står utanför arbetsmarknaden i utbildning så att de kan bli aktuella för de jobb som blir lediga i framtiden.

FFLK 30 år

I torsdags var jag på FFLK – Företagsföreningen i Lerums Kommun och deras årsmöte. De passade också på att fylla 30 år så det hela var extra festligt och avslutades med middag och underhållning. Jättetrevligt! Både själva 30 års kalaset men också att träffa företagare från Lerum. Jag är ju själv företagare även om min del i verksamheten ligger på is just nu.

Det finns många företag i Lerum (drygt 2200) men många är en- och tvåmans företag så tyvärr är det alldeles för få Lerumsbor som arbetar i Lerum – något som måste öka om vi skall nå upp till visionen ”Sveriges Ledande Miljökommun 2025”.

Vad som tyvärr är lite tråkigt för FFLK är att de har tappat ganska många medlemmar det senaste året. En aktiv företagarförening med många medlemmar är viktigt för ett livskraftigt och dynamiskt företagsklimat. En av anledningarna till att de tappar medlemmar är att det har varit en stor generationsväxling de senaste åren. Då kan man ju inte fatta hur den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige avslog motionen från Renée Jeryd som handlade om att kommunen skulle hjälpa till och underlätta vid generationsväxling bland företagen i Lerum.

Motiveringen till avslag var att ”det inte hör till den kommunala kompetensen”!

Hur kan arbetet med att behålla och stärka företagen i Lerums kommun inte tillhöra den kommunala kompetensen? Det förstår i alla fall inte jag.