Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 mars 2018

Infrastruktur Dergården Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra projektet gällande infrastruktur Dergården. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ianspråkta medel ur 2018 års investeringsbudget. I samband med bygget av den nya idrottshallen i Lerum behöver del av infrastrukturen i Dergården samordnas då ny väg och trafiklösningar i direkt anslutning till idrottshallen behöver planeras och […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 mars 2018

Igångsättningsbeslut för utbyggnad av vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm etapp 2 Kommunstyrelsen beslutade att ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm, etapp 2. Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har Sektor samhällsbyggnad för […]

Kommunstyrelsen 9 september 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på senaste mötet: Kommunstyrelsen godkände Delårsrapport för första halvåret 2015. Det ekonomiska resultatet per den 30 juni är ett överskott på 45,5 miljoner kronor med en prognos för helåret på +36,4 miljoner kronor vilket är 8,2 miljoner kronor bättre än budget. Investeringarna ligger […]

Nu har det börjat!

Det här inlägget har jag skrivit för Gråbo.nu. Den 1 januari så tillträdde jag som ordförande för kommunstyrelsen i Lerums kommun. Spännande, ansvarsfullt men också roligt och förväntansfullt. Extra roligt att jag får tre nya kommunalrådskollegor att dela ansvaret med: Rutger Fridholm (MP) som ska ansvara för samhällsbyggnadsfrågor, Lill Jansson (FP) som ska ansvara för lärandefrågor […]

Kommunalraden

På bilden ovan ser du mig tillsammans med mina nya kommunalrådskollegor. En, av alla, förändringar vi kommer att göra är att ha en mer öppen och kommunikativ dialog med invånare, företag, föreningar, etc. Därför har vi startat en Facebook sida där vi bjuder in till dialog vi kallar den för ”Kommunalraden”. Du hittar sidan här! […]