Budgetanförande 15 juni 2017

Det talade ordet gäller

Anförande vid budgetfullmäktige i Lerums kommun 15 juni 2017

Ordförande, ledamöter!

Det är med stolthet och glädje som jag står här i talarstolen för fjärde gången och presenterar majoritetens budget. Jag kommer framför allt att uppehålla mig vid den ekonomiska delen av budgeten och senare kommer mina kommunalrådskollegor att berätta mer om de politiska målen och inriktningarna.

Den politiska majoriteten i Lerums kommun: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet presenterar åter igen en stark budget. Och 2018 fortsätter de satsningar och prioriteringar som varit genomgående under hela mandatperioden.

Lerum är en kommun med trygga förskolor, bra skolor och en äldreomsorg med god kvalitet. Lerums kommun är en del av en växande region och vi är inne i en expansiv fas med stora ekonomiska investeringar. I takt med att vi blir fler kommuninvånare behöver vi fler förskolor, en ökad kapacitet i skolan och fler lokaler för idrott och kultur. Att vi blir fler invånare är i grunden något positivt. Men det ställer även krav på kloka ekonomiska överväganden och politiska prioriteringar.

110 miljoner kronor – det är vad vi skjuter till i ekonomiska resurser 2018 jämfört med 2017. Det innebär att verksamheten under denna mandatperiod fått ökade resurser med ungefär 400 miljoner kronor.

Resultatet för 2018 budgeteras till 48 miljoner kronor vilket behövs för att delfinansiera de kommande årens stora investeringar. Nettoinvesteringarna enligt budget och plan 2018-2020 uppgår till 1,2 miljarder kronor och den förväntade upplåningen under samma period beräknas till 551 miljoner kronor.

Nytt för denna budget är att vi reserverat 29 miljoner kronor som vi framför allt kommer att fördela i verksamhetsplanen. Med en värld som förändras allt snabbare så blir det i längden ohållbart att anta en budget i mitten av juni 2017 som ska hålla fram till siste december 2018.

Områden vi särskilt prioriterar 2018 är:

  • Attraktiv arbetsgivare – som syftar till att höja attraktionsvärdet som arbetsgivare
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Ökad takt i byggandet och planproduktionen
  • Fler familjecentraler, den pågående utredningen av familjecentralerna ska beaktas
  • Försörjningsstödet ska minimeras
  • Integration av nyanlända
  • Fritidskort under sommaren för årskurs 6 – 9

Genomgående för hela tiden som majoriteten samarbetat är ett fokus på en god ekonomi och vi har nu tre år bakom oss med mycket goda ekonomiska resultat och det behöver vi för att bidra till finansieringen av de stora investeringar som vi har framför oss.

Detta är en budget för ett växande Lerum och vi har nu växlat upp och det byggs bostäder runt om i kommunen och det första halvåret i år så färdigställdes mer förskoleavdelningar än det någonsin gjorts.

Med de investeringar i form av nya förskolor och skolor, idrottshallar och GC-vägar för att nämna några så vore det konstigt om vi inte behövde låna till dessa investeringar. Det är investeringar som kommer att komma kommuninvånarna till nytta under många år framöver. Stora investeringar är inget som är unikt för Lerums kommun utan det gäller för alla växande kommuner.

Avslutningsvis tänkte jag nämna lite om vårt åtagande att ta emot nyanlända personer till kommunen. För ett år sedan hade vi precis avslutat ett antal möten med kommuninvånare för att informera om hur vi tänkte lösa situationen. Det var bland det jobbigaste som jag har gjort men jag är övertygad om att det var helt rätt. Då fanns det många frågor och mycket oro men nu känns det betydligt bättre och vi har kommit igång med byggnation runt om i kommunen och lyckats lösa det akuta läget.

Nu är det viktigt att vi arbetar vidare med integration och inkludering och minskar risken för utanförskap. I det arbetet ser vi civilsamhället som en nyckelpartner. Förvaltningen arbetar utmärkt med frågan genom bl.a. Enheten för mottagning och integration och igår hade vi vårt andra samråd för integrationsfrågor tillsammans med civilsamhället så jag är övertygad om att vi kommer att lösa detta tillsammans på ett mycket bra sätt. Samtidigt som vi ska se till att ett antal nya invånare i vår kommun ska komma ut i arbete och utbildning så står vi inför stora utmaningar för att lösa framtidens personalförsörjning. Genom att kombinera dessa genom att jobba aktivt med alla parter med t.ex. utbildning och validering som kommer dessa nya Lerumsbor att bli en tillgång för oss.

Med detta så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.

Budgetanförande 18 december 2014

En liten del ur mitt budgetanförande på kommunfullmäktige i Lerum idag den 18/12:

När budgetmorgon glimmar,
Jag vill till KF gå.

Hårt slit i nattens timmar
Där vilar uppå strå.

Och hur än jag rimmar
Det är ej lätt att förstå.

Välkommen hit till Lerum
I signad juletid.

Du är som av honung vorden
som ger oss ljus och frid.

Vi läser alla vackra orden
som ger oss en politisk strid.

Till dig vårt lov vi höjer,
du skrift i krubban där,

och våra knän vi böjer
för dig, o budget kär,

och våra röster vi nu höjer
hurra, nu är den äntligen här.

Mycket skrik för lite ull…

Wrong

Bara några minuter innan kommunfullmäktiges sammanträde i tisdags meddelade FP, C och KD att de kommer att krypa tillbaka till Moderaterna och inte var intresserade av ett samarbete med oss.

Jag är inte förvånad över resultatet. FP, C och KD har tydligt visat att det tycker det är viktigare med ett allianssamarbete än att försöka hitta nya lösningar. Vi bjöd in mittenpartierna till ett förutsättningslöst möte men de dök aldrig upp. I fredags blev vi inbjudna till ett möte med mittenpartierna men det var absolut inte förutsättningslöst. De ville bara veta om vi kunde stödja en mittenkandidat som kommunstyrelsens ordförande men det kunde vi inte. Vi ville börja diskussionen med hur vi kunde komma fram till en överenskommelse om i första hand om en verksamhetsplan (detaljbudget) och en ny majoritet men den frågan ville de överhuvudtaget inte diskutera. Efter några turer fram och tillbaka där de inte fanns något intresse från mittenpartierna om att ens påbörja en dialog så tackade vi för kaffet och gick hem.

I dagens GP säger Lill Jansson (FP):

– Vi var helt öppna för olika lösningar men vi tycker inte oppositionen har gett oss det vi velat ha, säger Lill Jansson.

Detta är helt enkelt inte sant! De ville överhuvudtaget inte diskutera något samarbete med oss utan ville bara att vi skulle rösta på en mittenkandidat. Anledningen till detta var att stoppa Henrik Ripa (M) vilket de till varje pris ville göra. Bara några dagar senare väljer mittenpartierna honom till kommunstyrelsens ordförande…

Det är oerhört tydligt att mittenpartierna aldrig varit intresserade av ett samarbete med oss utan bara gjort denna skenmanöver att säga upp samarbetet för att tvinga fram förändringar från Moderaterna.

Detta blir en klar signal till medborgarna i Lerum att om de vill ha en förändring med mindre grupper i förskolan, högre lärartäthet, att inte spara på planerat underhåll och friskvård – för att nämna några exempel – så kan de inte rösta på något av de borgerliga partierna utan måste rösta på Socialdemokraterna i nästa val.

Solnedgångsmotion

Christmas

Anförande om Solnedgångsmotion på Kommunfullmäktiges sista möte för 2013.

När juldagsmorgon glimmar,

jag vill till arkivet gå.

Styr  dokument i nattens timmar

där vilar uppå strå.

 

Välkommen hit till jorden

i signad juletid!

Du innehåller många av orden

som ger oss ljus och frid.

 

Men allt för många har du

Genom åren blivit

En bortre gräns behövs nu

För alla de som skrivits

 

Och när det fastställs nya

I fullmäktiges stora sal

Ett datum att förnya

Blir vårt nya ideal

 

Det nu mot julen lacka

Och bifall jag hoppas att jag får

Jag alla vill nu tacka

Och önska God Jul och Gott Nytt år

 

Därmed yrkar jag bifall till motionen.

 

Sprickan är total

I torsdags var det kommunfullmäktige i Lerum där det var dags att fastställa budget för 2014. Det har gnisslat i det borgerliga samarbetet och sprickan är nu klar och tydlig då det fanns två borgerliga budgetar. En från Moderaterna som föreslår en nedskärning på 2 % på all verksamhet och en budget från Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som de själva kallar för en mittenbudget med ett antal besparingar som kommer att bli svåra om inte omöjliga att genomföra så det ger effekt under 2014. Ingen av de borgerliga budgetarna innehöll några satsningar alls till skillnad för vår budget som skjuter till pengar till bl.a. förskola, skola och gymnasiet.

Att det fanns en mittenbudget överhuvud taget beror på att vi Socialdemokrater gick med på att skjuta budgetbeslutet från juni till augusti. Tacken för det var att vår budget bortmanövrerades i omröstningen! Så de kan inte räkna med att vi gör något liknande i framtiden!

Trots att S MP V budgeten företräddes av flest mandat i KF så valde KFs ordförande (FP) att M budgeten skulle vara huvudförslag eftersom det var KS förslag. Det är i och för sig det vanligaste, men det finns inget stöd i kommunallagen för det, och i detta fall var det de 5 M ledamöterna som hade röstat för och ingen annan – alltså ingen majoritet i KS.

I första omröstningen stod då S MP V budgeten mot mittenbudgeten och då valde M att inte lägga ner sina röster utan att rösta på mittenbudgeten – ett ödesdigert beslut skulle det visa sig.

I slutomröstningen stod då M mot mittenbudgeten och då valde SD, som de hade meddelat under debatten, att stödja mittenbudgeten och det gjorde även MP – det sistnämnda förvånade oss.

Slutresultatet blev: Mittenbudgeten 18 röster, M 17 röster och 16 avstod (S och V).

M fick känna på hur det är att gräva en grop åt andra och falla i den själv…

Nu återstår att se hur den fortsatta processen med ekonomin ska gå till. Budgeten stöds av 2 ledamöter (eller 3 om man räknar in MP) av de 11 och det behövs 6 ledamöter för att få majoritet.

Lerums kommun har en hårt ansträngd ekonomi och en oklar politisk situation är det sista som kommunen behövde. Ansvaret faller nu tungt på de borgerliga partierna att lösa detta eftersom de inte varit intresserade av att diskutera med oss för att få fram en stabil majoritet!

Budgetanförande KF 29 augusti 2013

Ordförande, ledamöter.

Då var det dags igen för en budgetdebatt, lite senare än vanligt i år och med en osäker utgång. Nåja, så osäker är den kanske inte. I både Lerums Tidning och GP har vi kunnat läsa att en sak är ni borgerliga partier i alla fall överens om och det är att inte vår budget ska vinna. Jag förutsätter att den kommande omröstningen om budgeten går korrekt tillväga och att ordförande noga lyssnar av vilket av förslagen som blir huvudförslag, dvs. det förslaget som företräds av flest ledamöter och inte kommunstyrelsens förslag. Vi accepterar självklart om en annan budget får majoritet men om det förekommer trixande med demokratin så har vi ett tråkigt år framför oss.

Kultur är något som vi satsar på i vår budget, Kultur- och fritidsföreningar, Kulturevenemang och Kulturskola får ökade resurser. Kultur och fritid ger människan det lilla extra i livet men är också nödvändigt för hennes utveckling och hälsa.

Vad är exakt kultur? Det är ingen enkel fråga att svara på. Så därför tänkte jag tänja lite på begreppet kultur i dagens kulturinslag och berätta om de Ätande filosoferna.

Ätande filosofer är ett tankeexperiment inom datavetenskap menat att illustrera vissa problem som uppkommer vid parallella aktiviteter, till exempel baklås och resurssvält.

Problemet har sitt ursprung i ett tentamensproblem av Edsger Dijkstra 1965, där fem datorer skulle ha åtkomst till fem gemensamma bandspelare. Snart därefter återberättade Tony Hoare problemet som de ätande filosoferna.

Fem filosofer sitter runt ett runt bord och ägnar sig åt två saker, att äta och tänka, men de pratar aldrig med varandra. De tänker inte när de äter och de äter inte när de tänker. Filosoferna har en tallrik med spaghetti var, det är från den de äter. Till höger om varje filosof ligger en gaffel, men för att äta spaghettin behöver de två gafflar.

Så när en filosof vill äta, måste han plocka upp två gafflar, den till vänster och den till höger. Men då kan filosoferna som sitter bredvid honom inte äta. Om alla filosofer samtidigt plockar upp gaffeln till höger om sig först kommer ingen av filosoferna att kunna äta vilket leder till baklås. Filosof 1 kommer vänta på gaffeln som hålls av filosof 2 som väntar på gaffeln som hålls av filosof 3 och så vidare.

Det finns flera olika lösningar på problemet man kan använda tidsbegränsning, en kypare, etc. men det tänkte jag inte gå in på här.

Vad har nu detta med budgetdebatten att göra kanske ni tänker eller också tänker ni att nu kommer det som vanligt någon krystad koppling till dagens debatt…

Faktum är att turerna kring budgeten väldigt mycket liknar problemet med de ätande filosoferna. Ingen budget har en majoritet bakom sig i fullmäktige, M sitter med gaffeln i handen och säger att vi kommer nog att komma överens inom borgerligheten, FP C och KD sitter med sin gaffel och säger att vi tänker inte ge oss och vi Socialdemokrater sitter tillsammans med MP och V med vår gaffel och ni andra vill inte prata med oss och om man ska tro tidningen så har ni bestämt er för att inte ge oss någon ytterligare gaffel. Slutligen SD och de har inte ens blivit inbjudna till bordet…

Vi Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister i Lerum lovar tre saker i vår budget som vi inte kommer att vika ifrån:

1) Kommunens kärnverksamheter är viktigast
Vi kommer alltid att ha kvalitén i verksamheten, dvs. våra barn, ungdomar och äldre i fokus. För oss går alltid en bra förskola, skola och äldreomsorg före kortsiktiga ekonomiska nedskärningar. Vi är övertygade om att en god kvalité lönar sig både ekonomiskt och mänskligt.

2) Genomgång av ekonomin
Vi kommer att göra en grundläggande genomgående analys av kommunen där varje verksamhet, varje beslut och varje politisk prioritering granskas och utvärderas. Vi kommer att vända på varje krona och se till att den används effektivt och till nytta för kommuninvånarna. All politisk lekstuga med onödiga upphandlingar, utmaningar och andra ekonomiskt kostsamma beslut måste upphöra omedelbart. Att däremot lägga ut ett generellt sparbeting är inget som vi ställer upp på för det kommer att drabba verksamheten och leda till ännu större grupper i förskolan och ännu färre lärare.

3) Justering av skatten
Efter en noggrann och utförlig genomgång av ekonomin kommer vi sedan justera skatten därefter. Behövs mer pengar för att garantera en god verksamhet så är vi inte rädda för att höja skatten. Visar det sig att det finns ett ekonomiskt utrymme så är det lika självklart att sänka skatten. Därför skjuter vi på skattebeslutet till kommunfullmäktigesammanträdet i november.

I förra årets budgetdebatt så undrade jag var ni vill med kommunen? Var finns visionerna? Var finns idéerna? Var finns framtiden? Tyvärr har vi i bägge de borgerliga budgetarna inte fått något svar i år heller. Politik är att vilja sa Olof Palme i ett tal den 12 maj 1964, dvs lite drygt fyra månader innan jag föddes. Fast egentligen sa han faktiskt ”Politik – kamrater – det är att vilja något” men det spelar ju mindre roll. Vad som spelar roll är att vi i vår budget vill något.

Vi vill:

• Inga höjda avgifter i kulturskolan
• Ökade satsningar på kultur och fritid
• Införa avgiftsfrihet i barnomsorgen för hushåll med sammanlagd inkomst under 17000 kr
• Inget generellt sparbeting som slår tvärs över all verksamhet
• Inga mer besparingar inom förskola och skola utan utökad ram för sektor lärande på 20 miljoner kronor för att minska grupperna i förskolorna och stoppa besparingarna i grundskolan och gymnasiet. Det är dags att vi satsar pengar på skolan i Lerum och inte fortsätter nedskärningstrenden.
Dessutom har vi tagit fram 14 punkter som gör skillnad i Lerum redan 2014:

 Fortsatt genomgång av kommunens ekonomi
 Ökade resurser till skolan
 Minskade barngrupper i förskolan
 Öka byggandet och framför allt satsa på fler hyresrätter
 Familjecentral i Lerum
 Fler feriejobb
 Bättre konsumentvägledning
 Återvinningsinsamling vid tomtgräns
 Utöka Lerumssnabben till Floda och Tollered
 Påbörja arbetet med ett eller flera kommunägda vindkraftverk
 Utreda möjligheten till kollektivtrafikkort till alla ungdomar för att öka antalet Lerumsungdomar som väljer Lerums Gymnasium
 Utöka öppettiderna på biblioteken i Floda och Gråbo och i större grad göra om dessa till ”mini Komin” samt utreda möjligheterna till ökade öppettider och service på biblioteken i Sjövik och Tollered
 Anställa en kultursamordnare för att utöka utbudet av kulturaktiviteter i hela kommunen
 Genomföra snabba åtgärder för att underlätta för centrumhandeln

När jag läser moderaternas budget så kan jag se att de enda ni vill göra det är att skära ner på allting! 9 miljoner på stöd och omsorg och 15 miljoner på förskola, skola och gymnasiet. Det kommer att innebära ännu större grupper i förskolan, större klasser och fortsatta nedskärningar på gymnasiet. Läser man sedan era prioriterade satsningar för 2014 blir man ju nästan mörkrädd, en sammanfattning av ”topp 3”:

1. På grund av ledig elevkapacitet har Sektor lärande tidigare ramkompenseras i avvaktan på att elevantalet motsvarar kapaciteten, 2014 ska dessa 1,5 mnkr tas från ram.
2. De nybyggda lokalerna innebär en hyreshöjning, för vilken Sektor lärande föreslås ges ersättning för.
3. Kompensation till fristående förskolor och skolor utifrån principen om lika villkor.
Wow! Det är till att ha visioner för kommunen.

I mittenbudgeten så påstår ni att ni vill en massa saker: minskande grupper i förskolan, förstärka arbetet kring elever i behov av särskilt stöd för att ta några exempel från sektor lärande. Men samtidigt innehåller er budget inte en enda krona mer till skolan. Lovar runt och håller tunt är ett gammalt uttryck som jag kommer att tänka på.

Dessutom vill ni spara 10 miljoner kronor på inköp och upphandlingar och det ska ske genom förbättrad och mer konkurrensutsatt upphandling.

Det ska bli spännande att se hur ni tänkte genomföra det, förhoppningsvis inte som när löneadministrationen las ut på entreprenad och det blev dyrare än vad det kostade när kommunen själv gjorde jobbet. Vi har inga problem med att spara pengar på upphandlingar genom att inte genomföra onödiga upphandlingar som bara innebär extra kostnader för kommunen men om jag förstår er rätt så vill ni öka antalet upphandlingar och det rejält. Vi pratar ju om driftbudgeten här så det handlar inte om upphandlingar för investeringar som byggande av förskolor, VA, etc. utan upphandlingar av kommunal drift och hur ni ska kunna spara så mycket pengar på det ska bli roligt att höra. Tala gärna om vilka kommunala verksamheter som ska upphandlas då – men för att komma upp i den summan så lär det väl inte bli mycket kvar i kommunal regi.

Men om FP, C och KD menar allvar när ni säger att ni vill satsa på skolan så finns det bara en budget att rösta på och det är vår budget! Då blir det 35 miljoner kr mer till skolan jämfört med moderaternas budget vilket t.ex. kunde innebära 90 nya förskollärare.

Med detta så yrkar jag bifall till budget och investeringsbudget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

När det gäller taxor och avgifter för 2014 så ställer vi oss bakom kommunstyrelsens förslag med följande två ändringsyrkanden:

• Avgifterna i kulturskolan hålls oförändrade 2014.

• Hushåll med inkomst under 17 000 kr ska vara befriade från barnomsorgsavgift.

Årsredovisning 2012

Piggy

Anförande på kommunfullmäktige 25 april 2013 med anledning av kommunens årsredovisning 2012.

Årsredovisning 2012 – KF 25 april 2013

Ordförande, ledamöter

Jag måste börja med att tacka för att det lönar sig att vara trägen. I år verkar vara första gången på flera år som årsredovisningen inte är upptryckt innan kommunfullmäktige behandlar den. Tack för det!

Nu är det återigen dags att kommentera ett år som har gått. Ett år som vi har lagt bakom oss och därigenom är det svårt att i debatten påverka eller förändra något och dels handlar ju årsredovisningen till stor del om hur de politiska målen har uppfyllts. Eftersom det inte är våra mål så tänker jag inte beröra den delen men det finns det säkert någon annan som gör.

Som vanligt när jag ska skriva ett anförande till fullmäktige så börjar funderingarna gå på vilket kulturinslag som jag, mer eller mindra krystat, ska försöka väva in – så även denna gång. När jag kom ungefär hit i anförandet så tänkte jag skriva något om att lära av historien och vad gör man då för att få inspiration? Man ”googlar”. Jag fick då en träff på ”Lär av historien” och det är en referens till en sång som finns på KFMLr-LPn ”Internationalen och andra revolutionära arbetarsånger” – den har ni väl alla hört, eller? Sjunger gör KFML(r)s sånggrupp Knutna Nävar, som också har skrivit texten. Udden i texten är riktad mot det kineskommunistiska KFML, det som sen blev SKP (Sveriges kommunistiska parti).

Sången inleds tydligen med ett tal som jag måste läsa upp en del av: ”1970 svepte en våg av vilda strejker över Sverige. Arbetarklassen gick spontant till kamp för högre lön, bättre arbetsvillkor. Detta blottade bristerna i det gamla KFML. Många i ledande ställning ville tona ner propagandan för revolutionen. KFML splittrades i en småborgerlig och en revolutionär del.”

Det revolutionära är alltså KFML (r) och det ”småborgerliga” är alltså Sveriges Kommunistiska Parti som beskrivs som anti-sovjetiskt men pro-kinesiskt, kanske inget som vi skulle kalla för ”småborgerligt” idag.

Nåja, vad kan vi lära av historien? Jag tänkte först läsa upp en bit av förordet till 2010 års redovisning:

Lerums kommun har länge haft en välskött ekonomi och 2010 är inget undantag. Den ekonomiska prognosen för 2011 ser idag bättre ut än vad som förutspåddes när finanskrisen slog till. Jag känner mig trygg med att vi även fortsättningsvis kommer att arbeta på ett bra sätt och hushålla med våra ekonomiska resurser effektivt. Vi arbetar hårt för att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och en budget i balans.

I 2011 års redovisning kunde vi läsa:

I Lerum är 2011 års resultat -87 mnkr. Underskottet beror i stor utsträckning på ökade utgifter inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

För att komma tillrätta med underskottet och för att kunna möta kommande behov inom vård och omsorg på ett bra sätt har vi under året beslutat om ett antal effektiviseringsåtgärder.

Nu vet vi hur det gick för 2012 ett litet plus på 3 miljoner kronor. Men utan AFA återbetalningen på 30 miljoner kronor hade även 2012 slutat på minus.

Mina kollegor i våra grannkommuner brukar klaga på sin borgerliga majoritet och säga ”problemet är att majoriteten vill ha stora överskott och inte använda pengarna i verksamheten”. Då brukar jag säga att det problemet har vi inte i Lerum eftersom vi ju inte har några överskott längre. Faktum är att när man räknar ut resultat per invånare så har vi nu lägst resultat av samtliga GR kommuner, t.o.m. lägre än Lilla Edet (förlåt mig Ingemar om du skulle lyssna på detta någon gång…)

Kostnaderna inom Stöd och omsorg fortsätter att skena i höjden, till stor del beroende på att vi saknar platser på våra äldreboenden vilket i sin tur beror på er lekstuga att försöka lägga ut både byggande och drift på entreprenad.

2012 eller snarare i början på 2013 fick vi ännu en kalldusch när det ”helt plötsligt” konstaterades ett stort underskott inom Sektor lärande. Detta ska nu panikhanteras genom massuppsägningar på gymnasiet och nedläggning av flera program. En intressant detalj när det gäller Sektor lärandes underskott är att det är c:a 20 miljoner kronor vilket är samma belopp som vi i vår budget ville öka sektorns budget med – det visar ju sig alltså att vi hade rätt i vår bedömning.

Denna vecka fick vi en ny kalldusch som innebär att kostnaderna för pensionerna ökar med över 70 miljoner kronor i år.

Slutsatsen är uppenbar: Ni har tappat greppet om ekonomin, kommunen går med underskott år efter år, vi klarar inte längre våra finansiella mål.

Det är tydligt att Lerum behöver en ny politisk majoritet som kan rätta till detta och få ordning på ekonomin.

Slutligen, när det gäller resultatregleringen så deltar vi inte i beslutet eftersom det bygger på en felaktig budget som inte ger verksamheterna rimliga förutsättningar.

Framtidens utmanngar

20130321-181359.jpg
KF anförande 23 mars 2013 i debatten om Framtidens utmaningar

NU SKA JAG berätta en saga. Den handlar om en människa, Pomperipossa kan vi kalla henne, för det brukar ju folk heta i sagorna. Hon bodde i ett land som vi kan kalla Monismanien, nånting måste vi ju kalla det.Pomperipossa älskade sitt land, dess skogar, berg och sjöar och gröna lunder, men inte bara det utan också människorna som bodde där. De där som nu hade styrt och ställt i mer än 40 år, de hade ordnat ett så bra samhälle tyckte hon, ingen behövde vara fattig där, alla skulle ha sin bit av välfärdskakan, och Pomperipossa var lycklig över att hon själv hade kunnat bidraga en del till det kakbaket
.

EN VACKER DAG var de vise männen som styrde Monismanien samlade på ett slott som vi kan kalla Haga, eftersom det hette så, och på en kafferast antagligen, när de inte hade tid att räkna efter så noga, fattade de ett märkligt beslut som gjorde livet mer än lovligt knepigt inte bara för Pomperipossa utan också för många andra människor i Monismanien. Men om detta visste Pomperipossa i förstone intet. Inte förrän hon plötsligt tillfrågades av en god vän:

”Vet du om att i år är din marginalskatt 102 %?”
”Du pratar”, sa Pomperipossa. ”Så många procent f i n n s ju inte!”

Den texten var det nog många som kände igen, det var ett inlägg i marginalskattedebatten skriven 1976 av Astrid Lindgren. Vad har nu detta att göra med dagens debatt om Framtidens prioriteringar kanske ni undrar och det ska jag förklara. I mars 2010 så släppte en politikergrupp inom SKL en rapport som heter ”Framtidens utmaning – VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING” i den framkommer det att det behövs en skattehöjning motsvarande 13 kr för att finansiera välfärden i framtiden. Vissa företrädare på den borgerliga sidan har då sagt att detta måste lösas med s.k. ”egenfinansiering”, dvs. att välfärden måste finansieras med avgifter och försäkringslösningar och inte via en generell välfärdspolitik. Detta är ett samhälle som vi Socialdemokrater motsätter oss! Jag förstår dessutom inte skillnaden i att betala 13 kr mer i skatt eller 13 kr mer i avgifter förutom att min snart 82-åriga mamma inte skulle ha råd att betala något av det.

På samma sätt som Pomperipossa visste att det inte finns 102 % så vet jag att det inte finns någon möjlighet att ta ut 13 kr mer av varje hundralapp vare sig det är skatt eller avgifter.

Nu handlar ju i och för sig inte rapporten om att vi måste höja skatten utan att det kommer att behöva göras prioriteringar i framtiden. Om vi behåller nuvarande nivå på välfärden och enbart räknar på den demografiska förändringen så rör det sig om under 1 kr i skattehöjning fram till 2035 och det går nog att hantera. Men om utvecklingen av välfärden fortsätter som under de senaste decennierna då står vi inför en stor utmaning.

Vad ser då vi Socialdemokrater som de viktigaste punkterna den närmaste tiden?

Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben måste sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Idag är nästan 9 % av den arbetsföra befolkningen arbetslösa att få in dessa i arbete är den utan jämförelse viktigaste uppgiften för att värna välfärden.

Folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång sa Ernst Wigforss, legendarisk socialdemokratisk finansminister och ideolog för över 70 år sedan.

Det behövs offentliga investeringar för fler jobb. Investeringarna i infrastruktur måste öka. Jag tror alla här inne är överens om att det behövs mer satsningar på järnvägen.

Resultaten i den svenska skolan ska vändas. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens inte med lägre löner. Investeringar i skolan med mindre klasser och större likvärdighet ska förbättra skolresultaten. En gymnasieutbildning ska vara en självklar grundutbildning för alla. Forsknings- och innovationspolitiken ska stärka Sveriges konkurrenskraft. Principen att utbildning sker under hela livet och inte enbart i ungdomsåren ska genomsyra både utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Rekryteringsgapet på arbetsmarknaden ska slutas. Även här tror jag de flesta här i salen håller med mig, men hur rimmar detta med det besparingar som lagts på skolorna i Lerum och kanske framförallt på gymnasiet?

Kvaliteten i välfärden ska höjas. Välfärden ska vara generell och omfatta alla. Reformer som stärker möjligheterna till jobb är prioriterade. Nya resurser till välfärden går före omfattande skattesänkningar. Dessutom måste vi vara smarta när det gäller de pengar vi har till förfogande för välfärden och inte slösa bort dem på onödiga upphandlingar och meningslösa utmaningar.

Sverige ska gå före på miljöområdet. Vi ska ta vårt ansvar för miljöproblemen och bidra till att utveckla framtidens klimatlösningar. 12 år kvar nu till 2025 – kommer vi att hinna fram?


P.S. Bilden är tagen från Lisa Bombles presentation om medborgardialog på ett Mistra Urban Lunchtime – har inget direkt med debatten att göra men jag tog med den ändå för att den så genialt visar vad Lerums vision 2025 ”Sveriges ledande miljökommun” handlar om.

KF anförande 18 december 2012

Christmas

Anförande med anledning av mina tre motioner om AFA pengarna.

Ordförande, ledamöter.

Eftersom detta är de sista ärendena på årets sista kommunfullmäktige möte och alla här i salen säkert vill hem till julstöket så tänkte jag vara lite kortare idag och troligtvis till mångas besvikelse inte ha något kulturinslag i mitt anförande.

Under juni månad 2012 beslutade AFA om en återbetalning
Och kommuner och privata företag ville ha pengarna utan förhalning.

Orsaken till återbetalningen är att sjukförsäkringssystemet försämrats för de anställda
Och utbetalningarna till de sjuka har blivit inställda.

Därför betalas nu en del av premien tillbaka
Något som gott för kommunens kassa smaka

För Lerums del så rör det sig om c:a 30 miljoner
För vi har många anställda personer

Avtalsförsäkringarna är en del av löneförhandlingen
Så då är det inte rätt att personalens tilldelning blir ingen

Vi borde se möjligheten att visa anständighet gentemot personalen
Vara en bättre arbetsgivare och hålla vår del av avtalen

Vad bör vi då göra med pengarna?
Varför inte en extra lön så att de anställda kan ta ut svängarna

Friskvård är bra för både kropp och själ
Då är det inte rätt att kommunen alla pengar stjäl

En god arbetsmiljö måste vi alla värna
Det borde vara kommunens ledstjärna

Kompentenslyft och vidareutbildning vinner både anställd och kommun på
Så där kan vi två flugor i samma smäll slå

Nu är jag snart färdig med alla mina nödrim
Och hoppas att ni lite julstämmning har och ser fram emot tjo och stim

Yrka därför bifall till mina motioner
Och undvik att bemöta mig med brösttoner

En God Jul jag önskar er alla
Nu ska jag ner från scenen knalla

Jag yrkar bifall till alla tre motionerna som berör AFA pengarna.

 

Vi gillar företagen i Lerum

20121123-183958.jpg
För oss Socialdemokrater är företagen och näringslivet inget särintresse utan en förutsättning för ett fungerande samhälle och en god välfärd. Lerum har många företag men de flesta är små, i många fall familjeägda, företag.

Lerum behöver fler företag, inte färre, därför är det offatbart att alla borgerliga partier i kommunfullmäktige avslog vår motion om generationsväxling bland företagen i Lerum.

Flera företagare i Lerum närmar sig, eller har passerat, pensionsåldern och det finns ingen inom familjen som vill ta över företaget och driva det vidare. Motionen ville att kommunen skulle kartlägga dessa företag och hjälpa till att hitta nya ägare så att företagen kan fortsätta att leva och stanna kvar i Lerum. Detta röstade alltså Moderater, Folkpartister, Centerpartister och Kristdemokrater nej till!

Framtidspartiet Socialdemokraterna värnar alla företag och för oss är det viktigt att vi behåller de företag och arbetstillfällen som finns i kommunen och gör allt för att de ska växa!

Bilden är från ett företagsbesök i Lerum – ett familjeföretag…