20: Skoldebatt

Skoldebatt

20 dagar kvar till valet…

Ikväll var det dags för debatt igen, denna gång om skolan. FILK arrangerade en skoldebatt (för andra valrörelsen i rad) där samtliga partier som sitter i kommunfullmäktige deltog. Per Kornhall var moderator och gjorde ett bra jobb tycker jag. Tyvärr är det ju aldrig lätt att få till en bra debatt med 8 partier och knappt tre veckor kvar till valet. Men jag känner mig nöjd med debatten och tycker att vi Socialdemokrater fick fram vårt budskap (det kan du läsa om längre ner). Som vanligt när det gäller skolan så handlade det mycket om resurser och även om samtliga partier är överens om att det behövs mindre grupper i förskolan och fler lärare så är det inget av de borgerliga partierna som skjuter till några pengar för att det verkligen ska bli så. Det förstår ju nästan vem som helst att vill man ha mer personal i förskola och skola så krävs det också att man skjuter till mer resurser.

Det pratas från borgerligt håll att nu måste vi gå igenom kommunens ekonomi och därigenom hitta pengar till skolan. Vi är inte motståndare till detta men skolan kan inte vänta på ännu en utredning och ännu en omorganisation – vi måste vända utvecklingen i skolan nu och då är inte vi rädda för att höja skatten nu för att ge skolan de resurser den behöver.

Detta är min tredje valrörelse när de borgerliga partierna lovar mindre grupper i förskolan och fler lärare i skolan – jag hoppas att det är tredje gången gillt för att väljarna i Lerums kommun inser att det bara är tomma ord och att det krävs en röst på Socialdemokraterna för att få till en förändring.

Nu är det dags att ge Lerums alla barn vad de förtjänar. Det vill säga, rätt förutsättningar.

Fast just nu funderar jag på om det inte är hög tid att gå och lägga mig, det är en dag imorgon också – en dag närmare valet…

Här kan du läsa vad jag hade tänkt att säga i debatten, fast egentligen sa jag något annat – men inte så långt ifrån detta:

Inledningsanförande:

Hej, jag heter Dennis Jeryd och representerar Socialdemokraterna. De sista fyra åren har jag varit oppositionsråd i Lerums kommun och jag hoppas att ni ger oss förtroendet i valet så att vi kan få möjlighet att leda den här kommunen från och med nästa år.

Jag säger som vår partiledare Stefan Löfven:

Jag ber inte om ett mandat att göra det åt er. Jag ber om ett mandat att göra det tillsammans med er.

Vi har skrivit på ett Framtidskontrakt, de första 2 handlar om skolan.

1)   Mindre klasser, fler lärare och speciallärare.

Elevantalet ska minska med 5 barn i stora klasser. Minst 50 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018.

2)   Mindre förskolegrupper, fler förskolor.

Max 15 barn i förskolegrupperna och ännu färre i de lägsta åldrarna. Vi ska bygga minst 20 nya avdelningar före 2018.

Men, kanske ni tänker, de borgerliga partierna lovar ju också mindre grupper i förskolan och mindre klasser.

Problemet är bara att det lovar de i varje val och verkligheten visar att det inte blir så.

Anledningen är att de lovar saker men utan att skjuta till några extra pengar. Mindre grupper i förskolan kräver mer personal och fler förskolor vilket självklart kostar pengar och utan extra resurser blir det bara tomma löften.

Det senaste i raden när det gäller besparingar är att det inte blir några föreningsdagar i år. De dagar i september varje år när elever i årsklass 2 och årsklass 5 på skoltid har fått prova på vad Lerums föreningsliv har att erbjuda kommer inte att genomföras i år för man har inte råd. Nu får det vara slut med besparingarna på våra barn och ungdomar.

Vi tänker genomföra satsningar på totalt 34 miljoner kronor och våra förslag är finansierade krona för krona och kommer att genomföras om vi vinner valet den 14 september. Så gå inte på de tomma löftena från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet eller Kristdemokraterna! Ska det bli en förändring så krävs en röst på Socialdemokraterna.

Avslutningsanförande:

Nu är det dags att ge Lerums alla barn vad de förtjänar. Det vill säga, rätt förutsättningar.

Vi är säkra på att mindre klasser och fler lärare kommer att höja kunskapsnivåerna och öka tryggheten och trivseln i skolan. I Lerum tänker vi därför minska elevantalet med 5 barn i stora klasser och anställa minst 50 nya lärare och pedagoger före 2018.

Vi presenterar också en framtidsreform som avlastar lärarna och ger dem större utrymme att koncentrera sig på undervisning. Vi vill skapa 6000 extratjänster i skolan för personer som länge stått utan arbete och är i Fas 3. Det kan handla om närvarorapportering, administration kring nationella prov, kopiering och rastvakt. För Lerums del skulle det innebära över 30 nya tjänster.

Skolan i Lerum är bra men vill att den ska vara bäst. När nästan var 10:e elev går ur skolan utan godkända betyg kan vi inte vara nöjda. Klasser på 30 elever är inte ovanligt.

Lerums skolor ska tillhöra de absolut bästa i landet men inte bara mätt på ett genomsnitt utan att vi ska se till att vi har en jämlik skola där alla elever ska lyckas. Självklart ska vi avveckla läxrut och istället införa läxhjälp till alla som behöver det.

Fram till år 2020 kommer det att saknas 43000 lärare i Sverige, det måste vi vända på nu. Det är därför som vi nationellt satsar 3,5 miljarder i investering för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet. Vi tänker se till att läraryrket blir ett drömyrke för våra unga och att lärarna känner stor stolthet över sin gärning.

Av de 3,5 miljarderna som vi avsätter centralt till detta så ska 2,5 miljard kronor prioriteras i samarbete med parterna på arbetsmarknaden. Till skillnad från major Björklund så tror inte vi att vi vet bäst i alla lägen utan vi vill göra detta tillsammans med lärare, fackförbund och andra organisationer.

Likadant vill vi göra här i Lerum. I vår budget för 2015 så har vi reserverat 3,5 miljoner kronor som vi inte bestämt vad de ska användas till, det är mer än 10 % av alla satsningar i vår budget.

Vi har tagit fram en folder som vi vill att du ska fylla i och berätta vad som är viktigt för dig. Vem vet bättre än just du vad som behöver förbättras eller förändras.

Så vi lovar att lyssna på er och det finns pengar avsatta för att förverkliga det. Så ta chansen: Tyck till om vad som ska göras och rösta sedan på Socialdemokraterna i valet den 14 september så kommer det att bli verklighet.

Varenda förändring och förbättring har vi budgeterat för – förslagen är fullt finansierade och kommer att genomföras om du låter oss ta över rodret i höst. Tillsammans kan vi skapa ett Lerum och Sverige att vara stolta över! Nu är valet ditt.

Lerum – långt ifrån Bästa Skolkommun…

I dagarna har Lärarförbundets undersökning ”Bästa Skolkommun” presenterats. Lerum har tagit sig upp några placeringar till 105:e plats (mot 117:e plats förra året) men det duger inte!

Vi Socialdemokrater vill ha en skola i toppklass och då måste vi våga satsa på det också. Det talas från borgerligt håll att ökade resurser inte är det viktigaste utan bra lärare.

Då undrar jag om det inte vore bra att ha tillräckligt många lärare då? Lerum ligger på 275:e plats (av 290 kommuner) när det gäller lärartäthet och på 254:e plats när det gäller resurser.

Jag är övertygad om att våra lärare gör så gott de kan med de knappa resurser de har att tillgå men att de i många fall ”går på knäna”. Det visas också i undersökningen där vi ligger i botten (257:e plats) när det gäller friska lärare.

Vi Socialdemokrater menar allvar när vi vill ha en skola i toppklass i Lerum och avsatte därför i vår budget för 2013 ”14 punkter som gör skillnad i Lerum” ökade resurser till skolan.

Centralskolan i Floda

20120914-090536.jpg
Detta brev har vi idag skickat till de föräldrar i Floda som hört av sig till oss med anledning av förslaget att lägga ner Centralskolan i Floda:

Socialdemokraterna kommer inte att ställa sig bakom förslaget att lägga ner Centralskolan.

Centralskolan har en väl fungerande verksamhet och processen går alltför fort, dessutom måste vi avvakta centrumutvecklingen och arkitekttävlingen som pågår i Floda just nu.

Jag deltog själv i arbetet med utveckling av skolorna i Gråbo och där tog det över 5 år från det att processen startade tills att de nya skolorna fanns på plats. Vi kan inte stressa fram ett så här viktigt beslut, ska en förändring göras så måste processen få ta tid. Det är också rimligt att vi utvärderar de nya skolorna i Gråbo och drar slutsatser från det projektet.

Sedan jag blev aktiv i politiken i Lerum, och det är snart 10 år sedan, så har vi Socialdemokrater arbetat för att det skall byggas fler förskolor. Vi har fortfarande brist på förskolor och grupperna är allt för stora. Men vi kan inte lösa ett problem och därigenom skapa ett annat.

Ni får ursäkta att jag skriver samma svar till er alla men jag lovar att vi har läst alla era brev och har tagit intryck av dem. Tack för ert engagemang. Hör gärna av er med fler synpunkter och frågor.

Vilken kommunal skola ska stängas?

Arbetet med budget 2013 för Lerums kommun har börjat och det ser riktigt kärvt ut. Förra årets underskott på 87 MKr gör utgångsläget uselt och med en regering som väljer sänkt restaurangmoms före skola och välfärd så ser det inte ut att komma någon hjälp därifrån.

Extra kärvt blir det för skolan nästa år som med sjunkande elevantal ska försöka minska utgifterna.

Trots detta så valde Moderaterna och Folkpartiet att tillstyrka en ansökan från Kunskapsskolan om att starta en 4 – 9 skola i Stenkullen. Extra märkligt är att det idag finns F – 5, 6 – 9 eller F – 9 skolor i Lerum så skolan ”passar inte in”.

Fullt utbyggd så planeras det för över 300 elever på skolan. Detta motsvarar en ”normal” kommunal skola så följden kommer att bli att det finns en skola ”för mycket” i Lerum och då kommer en att behöva stängas. Vi frågade M och FP vilken skola de tänkt stänga men fick inget svar…

Skolorna i Lerum har redan ledig kapacitet och när de nya skolorna i Gråbo invigs till hösten blir överskottet ännu högre. Att i det läget tilstyrka ytterligare en skola är ekonomiskt oansvarigt och frågan är hur M och FP tänker hantera detta i budgetarbetet? Rimligtvis borde åtminstone 5 MKr reserveras i budgeten för att hantera detta, återstår att se om de tar ansvar för Lerums ekonomi.

Sämsta skolkommun?

Idag presenterade Lärarförbundet sin årliga undersökning ”Bästa Skolkommun” och för Lerums del är det en sorglig läsning. Lerum har rasat ner från förra årets 55:e plats till en 117:e plats i år. När det gäller lärartäthet ligger vi nu i absoluta botten och är sämst av alla 290 kommuner i landet. Nästan lika illa är det när det gäller resurser (264:e plats) och meritvärde (187:e plats Salsa justerat) och andelen G (222:e plats Salsa justerat).

En budget för 2012 som ger skolan oförändrade resurser gör att jag är orolig för att vi kommer att ramla ännu längre ner i listan nästa år. Enda ljuset i slutet av tunneln är den satsning som görs i Gråbo med tre nya skolor och ett nytt arbetssätt. Men med tanke på hur vi ramlar neråt så måste vi göra kraftfulla satsningar i hela kommunen och det måste vi göra nu!

Lerum kan bättre! Vi behöver satsa mer pengar på skolan och lyfta våra resultat nu!

 

 

 

 

 

 

 

Folkpartiet i Lerum vill inte ha höjda lärarlöner!

På dagens kommunstyrelsemöte så fanns ett ärende om att besluta att fördela medel för löneökningar. Totalt fanns 20,5 miljoner kronor att fördela, enligt fastställd budget för 2011, men förvaltningen hade gått på de centrala avtalen och då behövdes bara 16,8 miljoner kronor fördelas.

Vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet, yrkade då på att resterande belopp 3,7 miljoner kronor skulle fördelas på ökade löner för lärarna samt en riktad låglönesatsning.

En enig borgerlighet röstade emot detta. Mest fördånande var att även Folkpartiet röstade emot en höjning av lärarlönerna något som Jan Björklund säger är folkpartiets viktigaste fråga enligt artikel i bl.a. Skolvärlden.

Så när det kommer till kritan så är inte folkpartiets löften värda något… Och 3,7 miljoner kronor av i budgeten för 2011 avsatta medel för löneökningar kommer inte att gå till löneökningar.

Nej till nya friskolor i Lerum

I dagens GP kan man läsa att skolinspektionen har sagt nej till tre nya friskolor i Lerum.

Samtliga tre fall grundar sig avslagen bland annat på att de sökande inte uppfyller de krav som Skolinspektionen ställer när det gäller lokaler och utrustning. I två fall anses dessutom den beräknade elevtillströmningen vara allt för optimistisk. De i sin tur gör att även de ekonomiska prognoserna underkänns.

– Generellt sett är just brister i elevprognoserna ett av de vanligaste skälen för avslag, säger pressekreterare Carin Larsson vid Skolinspektionen.

Hon konstaterar vidare att myndigheten inte väger in de eventuella politiska intressen som kan tänkas finnas:

– Besluten grundar sig på om det finns förutsättningar för den aktuella skolan att överleva.

Det var precis dessa argument som vi Socialdemokrater i Lerum förde fram när vi yrkade avslag på dessa friskolors ansökningar. Vi kommer att ha problem att fylla de kommunala skolorna de kommande åren eftersom antalet barn i skolåldern minskar. Vi behöver absolut inte fler skolor som konkurrerar om färre elever. Det är ingen ideologisk fråga om friskolor eller inte utan att vi tar ansvar för den kommunala ekonomin!

Åk inte bil med Björklund!

Ett tips: Om du blir erbjuden att åka bil med utbildningsminister Jan Björlund så tacka nej!

Risken finns att hans bli är utformad som hans skolpolitik, dvs. med en gigantisk backspegel och en nästan obefintlig framruta för att kunna se framåt. Efter att ha lyssnat till Jan Björklund på Skolriksdagen så blir man mörkrädd – den bästa skolan är den som fanns i någon småstad (Skene kanske) på 50-talet. Ännu en fara att åka bil med Björklund – på den tiden var det vänstertrafik.

Björklund vill tillbaka till en skola som vi för länge sedan lämnat bakom oss när vi istället måste se framåt och utforma den svenska skolan för jobb som ännu inte finns, kunskaper som vi ännu inte vet om för att kunna lösa problem som vi ännu inte upptäckt.

Vi Socialdemokrater vill ha en skola som både fokuserar på Kunskap och Kreativitet, en skola som ger alla barn en möjlighet att vidareutveckla sig, dvs. ingen sorteringsskola för ”sämre” och ”bättre” barn – vilket dagens smarta ungdomar inser och väljer bort yrkesutbildningar som inte gör det möjligt att läsa vidare på högre nivå.

Vi vill också ha en forskningsbaserad skolutveckling, rikta pengar så att pedagogerna får mer tid för eleverna – men inte i form av katederundervisning. Vi måste fördela skolpengen efter socioekonomiska förutsättningar och premiera duktiga lärare.

Den Socialdemokratiska skolpolitiken skall nu formas för framtiden samtidigt som Jan Bjöklund backar in i det gamla.