Nytt miljötillstånd för Landvetter flygplats

Tisdag kväll förra veckan var jag på samråd angående nytt miljötillstånd för Landvetter flygplats. Dagens miljötillstånd ger utrymme för 80 000 flygrörelser per år. Varje start eller landning räknas som en flygrörelse. Med den nuvarande trafikökningen kommer taket att nås inom några år. Flygplatsen förbereder sig därför för framtiden och avser att under våren 2012 […]