Sverige kan bättre!

På samma sätt som vi Socialdemokrater i Lerum är övertygade om att Lerum kan bättre (bättre skola, bättre befolkningstillväxt, bättre företagsklimat, bättre ekonomi, etc.) så kan också Sverige bättre! Mer utbildning. Mer export. Mer jobb. Det är i korthet vad socialdemokraterna vill satsa på de kommande åren. – Vi behöver höja ambitionerna och tydliggöra att […]