Det är skillnad på folk och folk…

Idag kom beskedet att Astra Zeneca avvecklar sin svenska forskningsenhet. Mellan hundra och tvåhundra jobb försvinner i Mölndal och tusen i Södertälje.

En katastrof för Sverige! En katastrof var också utbildningsminister Jan Björklunds (FP) uttalande när han fick frågan om han drog några paralleller till Trollhättan:

Det man ska komma ihåg är att det finns stora skillnader. Det handlade om 3000 personer i Trollhättan, här handlar det om 1000 mycket välutbildade personer i Stockholm.

Det är uppenbarligen stor skillnad på folk och folk i Jan Björklunds värld. 3000 personer som blir av med jobbet i Trollhättan är tydligen ingenting mot 1000 välutbildade personer i Stockholm.

Fick inte Jan Björklund se på ”Fem myror är fler än fyra elefanter”?
3000 arbetslösa i Trollhättan är faktiskt många fler än 1000 i Stockholm oavsett hur välutbildade de är.

Sedan drog Jan Björklund till med de snart klassiska orden:

 Vi utesluter inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Samma sak sa Annie Lööf (C) och Hillevi Engström (M) när SAAB gick i konkurs.

Sverige har en rekordarbetslöshet och arbetslösheten ökar och det enda svaret från regeringen är att ”det finns resurser att sätta in”. När kommer dessa resurser? Hur många fler människor måste bli arbetslösa innan regeringen reagerar?