En känsla av samhörighet

1maj2011

Det här inlägget har jag skrivit för Gråbo.nu

Denna vecka är det 1:a maj som är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Varför vi firar just denna dag är det inte så många som känner till. På Wikipedia finns en bra sammanfattning:

Arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer var från början intimt förknippade med kampen för åtta timmars arbetsdag. I maj 1886 höll en grupp lokala anarkister, bland andra August Spies, ett möte i Chicago, till följd av att polisen två dagar tidigare skjutit två demonstrerande arbetare, på mötet framfördes bland annat krav om åtta timmars arbetsdag. I slutet av detta möte, som ägde rum på Haymarket Square, kastades en bomb mot polisen som öppnade eld mot demonstranterna, se Haymarketmassakern. Efter mötet greps ett antal av de organiserade arbetarnas ledare och flera av dessa fängslades eller avrättades. De tre som dömts till fängelse benådades av guvernör John Peter Altgeld 1893, då han ansåg samtliga åtta ha dömts på otillräckliga grunder. Det har inte kunnat fastställas vem som kastade bomben. Till ”Chicagomartyrernas” minne och för att samordna kampen för åtta timmars arbetsdag internationellt utropade Andra internationalen två år senare 1 maj till den internationella generalstrejkens dag på den amerikanska delegationens förslag.

I Lerum samlas vi i vårt hus Villa Pomona för att lyssna på tal och äta lite mat tillsammans. Sedan är vi många som åker till Göteborg för att gå i det stora tåget där. För mig är 1:a maj en högtidsdag som jag ser fram emot och när jag satt och funderade på vad jag skulle skriva denna vecka så började jag fundera på vad 1:a maj betyder för mig. Förutom den rent politiska delen så tror jag att vi människor har ett starkt behov av att känna samhörighet. Att marschera fram längs gatorna i Göteborg tillsammans med tusentals andra människor ger en stark känsla av samhörighet som man måste uppleva för att kunna beskriva den.

På samma sätt så hoppas jag att arbetet vi gör tillsammans i t.ex. medskapandegruppen och här via Gråbo.nu ska bidra till att skapa en större samhörighet bland oss Gråbobor. Inte för att säga att vi är bättre än människor som bor någon annan stans utan för att vi tillsammans ska se till att göra vår hembygd till en bättre plats att bo och leva på och det kan vi bara göra tillsammans.