Färre arbetare – mer till de privata…

Vård- och omsorgsverksamheten i Lerum går med underskott, stora underskott. Senaste prognoserna pekade på ett underskott på över 40 miljoner kronor för 2011. Vi Socialdemokrater har i flera år påpekat att det inte går att lägga en budget som är lägre än förra årets utfall samtidigt som vi har en åldrande befolkning med allt större behov.

Nu har den borgerliga majoriteten äntligen uppfattat detta och en utredning pågår hur vi skall kunna få balans i verksamheten och stoppa den skenande kostnadsutvecklingen.

Två konkreta beslut har hittills fattats:

En övergång där verksamheten styr mot beviljad och inte utförd tid i hemtjänsten. Detta innebär en neddragning med 17 årsarbetare.

Förändrad ersättning till privata utförare i hemtjänsten (LOV) som innebär en ökning av timkostnaden med 50%! Hur detta skall kunna minska kostnaderna övergår i alla fall mitt förstånd.

Med borgerlig logik så skall vi alltså skära ner på personalen men samtidigt ge mer pengar till de privata utförarna.