FFLK 30 år

I torsdags var jag på FFLK – Företagsföreningen i Lerums Kommun och deras årsmöte. De passade också på att fylla 30 år så det hela var extra festligt och avslutades med middag och underhållning. Jättetrevligt! Både själva 30 års kalaset men också att träffa företagare från Lerum. Jag är ju själv företagare även om min del i verksamheten ligger på is just nu.

Det finns många företag i Lerum (drygt 2200) men många är en- och tvåmans företag så tyvärr är det alldeles för få Lerumsbor som arbetar i Lerum – något som måste öka om vi skall nå upp till visionen ”Sveriges Ledande Miljökommun 2025”.

Vad som tyvärr är lite tråkigt för FFLK är att de har tappat ganska många medlemmar det senaste året. En aktiv företagarförening med många medlemmar är viktigt för ett livskraftigt och dynamiskt företagsklimat. En av anledningarna till att de tappar medlemmar är att det har varit en stor generationsväxling de senaste åren. Då kan man ju inte fatta hur den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige avslog motionen från Renée Jeryd som handlade om att kommunen skulle hjälpa till och underlätta vid generationsväxling bland företagen i Lerum.

Motiveringen till avslag var att ”det inte hör till den kommunala kompetensen”!

Hur kan arbetet med att behålla och stärka företagen i Lerums kommun inte tillhöra den kommunala kompetensen? Det förstår i alla fall inte jag.