Flaskhalsar på arbetsmarknaden

I fredags var jag på möte med BRG – Business Region Göteborg. Kommunalråden från Göteborgsregionen träffar BRG två gånger per år för att få information om vad BRG gör just nu och hur läget är för företagen i Göteborgsområdet. Denna gången var vi i Lerum så det var nära och bra!

Först fick vi en otroligt intressant föredragning om Affärsdriven Miljöutveckling där BRG verkar för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle för att initiera utvecklingsinsatser med fokus på hållbara transport- och energisystem.

Efter det var det dags för lite information om arbetsmarknads- och konjunkturläget. Glädjande nog kan vi se att det pekar uppåt och extra mycket uppåt i Göteborgsregionen. Antalet nyanmälda jobb ökar och antalet varsel minskar. Företagen är mer och mer positiva och inom framför allt ”Privata tjänster” och Byggnadssektorn så börjar vi snart närma oss högkonjunktur.

Vad som däremot är olyckligt och rent av farligt för hela landet är att det redan nu börjar att uppstå ”flaskhalsar” på arbetsmarknaden. 25% av byggföretagen säger att de inte kan expandera pga. brist på kvalificerad arbetskraft. Detta samtidigt som vi har en arbetslöshet som är rekordhög och mer än var fjärde ungdom är arbetslös.

Återigen visar det på den oansvariga arbetsmarknadspolitiken som den borgerliga regeringen driver. Målet där verkar vara att slå ut människor genom t.ex FAS 3 istället för att driva en aktiv politik och se till att möta de behov som finns på arbetsmarknaden.

Sverige behöver ett nytt kunskapslyft! – nu måste vi få de människor som står utanför arbetsmarknaden i utbildning så att de kan bli aktuella för de jobb som blir lediga i framtiden.