Folkpartiet i Lerum vill inte ha höjda lärarlöner!

På dagens kommunstyrelsemöte så fanns ett ärende om att besluta att fördela medel för löneökningar. Totalt fanns 20,5 miljoner kronor att fördela, enligt fastställd budget för 2011, men förvaltningen hade gått på de centrala avtalen och då behövdes bara 16,8 miljoner kronor fördelas.

Vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet, yrkade då på att resterande belopp 3,7 miljoner kronor skulle fördelas på ökade löner för lärarna samt en riktad låglönesatsning.

En enig borgerlighet röstade emot detta. Mest fördånande var att även Folkpartiet röstade emot en höjning av lärarlönerna något som Jan Björklund säger är folkpartiets viktigaste fråga enligt artikel i bl.a. Skolvärlden.

Så när det kommer till kritan så är inte folkpartiets löften värda något… Och 3,7 miljoner kronor av i budgeten för 2011 avsatta medel för löneökningar kommer inte att gå till löneökningar.