Företagsklimatet…

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Efter en liten uppgång förra året så ramlar nu Lerum återigen neråt i rankingen. 2011 hamnar Lerum på 77 plats och tappar 15 placeringar.

Detta är inte acceptabelt! Skall Lerum bli en attraktiv kommun att bo och arbeta i så måste vi förbättra företagsklimatet. Kommunstyrelsen inledde ett projekt förra året för att förbättra företagsklimatet och kanske framför allt kommunens attityd mot företagen och invånarna och det måste nu itensifieras.

Vi måste framför allt jobba med tre saker: attityder, attityder och attityder.

Kommunen är till för medborgarna och våra företag och inte tvärtom. Vi måste sluta att dutta med t.ex. små bygglov här och där och arbeta hårdare med detaljplanering och dessutom måste det verkligen hända något i våra tre kommundelscentra!