Förtroenderåd!

På fredag eftermiddag sätter jag mig på ett tåg för att åka mot Stockholm och Socialdemokraternas förtroenderåd som börjar på lördag. Jag är ett av ombuden från Norra Älvsborg och ser verkligen fram emot en helg där vi bl.a. skall diskutera nya mål för den ekonomiska politiken.

Partistyrelsen föreslår att två nya mål för den ekonomiska politiken utarbetas. Målen syftar till att ytterligare utveckla och befästa den politik som slogs fast i partiets budgetmotion 2011; ”På väg mot den kunskapsbaserade ekonomin”.

  • Statsbudgeten kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk innehållande till exempel mål om antalet arbetade timmar och sysselsättningsgrad.
  • Möjligheten att vid sidan av befintligt mål för offentligfinansiellt sparande utarbeta ett mål för de statliga investeringarna i reala tillgångar ska ses över.

Arbetet med att i detalj utarbeta målen och tillhörande indikatorer ska redovisas senast i budgetmotionen 2012.

Med anledning av detta så samlades många av oss aktiva i Lerum i måndags och diskuterade runt det beslutsunderlag som skickats ut. Jag fick med mig många intressanta synpunkter som jag skall föra fram i diskussionerna. Men framför allt en känsla av att nu blir det en nystart och nu skall vi prata politik istället för att snacka skit om varandra.

Du som har något som du vill att jag skall ta med dig till diskussionerna på Förtroenderådet hör gärna av dig! Kontaktuppgifter finns under ”Om”…

Förtroenderådet kommer att visas på SVT Forum som du hittar på svtplay.se. Passande nog så kan du också följa Förtroenderådet på Twitter under taggen #nystart.

Nu kör vi! (eller rättare sagt – åker tåg).