Har Lerums kommun för mycket pengar?

Piggy

 

Lerums kommun har en ansträngd ekonomi. 2011 slutade på ett kraftigt minusresultat och prognoserna för 2012 lutar åt ett mycket litet överskott och utan återbetalningen från AFA så hade även 2012 slutat med underskott. Budgeten för 2013 pekar på ett nollresultat. I det läget måste vi hålla i pengarna och se till att prioritera vård, skola och omsorg.

På gårdagens KS hade vi ett ärende om ett införa ”Lerums ljusgröna miljöpris”. Det befintliga miljöpriset (som kostar c:a 17000 kr/år) skulle bytas ut mot ett nytt pris där näringslivet tillsammans med gymnasieskolan utvecklar produkter och tjänster mot hållbarhet i tävlingsform.

Det finns mycket positivt i detta förslag men ändå röstade vi Socialdemokrater nej till förslaget. Varför? Helt enkelt på grund av kostnaden som uppskattas till över 500 000 kr per år. Finns det verkligen 500 000 kr över till detta?

Den borgerliga alliansen fattade på 2012 års sista kommunstyrelsemöte beslut om effektiviseringar (läs: nedskärningar eller besparingar) på sammanlagt 17 525 000 kr!

Förutom flera förslag som innebär minskning av personalen inom i princip alla områden finns saker som:

  • Höjda barnomsorgsavgifter för de med de lägsta inkomsterna
  • Minskade anslag till vuxenutbildningen (i en tid när det både är hög arbetslöshet och brist på utbildad personal)
  • Minskat underhåll av fritidsanläggningar
  • Minskat anslag till kulturskolan
  • Minskat underhåll av grönytor och planteringar
  • Minskat underhåll av vägar
  • etc.

Att i det läget lägga över 500 000 kr på ett nytt miljöpris anser vi är oansvarigt även om det är ett gott syfte. Det framförs i förslaget att det är bra att ungdomar får erfarenhet av arbetslivet men om det är det viktigaste så skulle samma pengar kunna ge bortåt 70 nya feriejobb vilket är betydligt fler än de enstaka ungdomar som skulle kunna vara intressanta för det nya miljöpriset.

Socialdemokraterna i Lerum gör allt som står i vår makt för att skapa en kommun som präglas av god sammanhållning oss invånare emellan. För oss är det självklart att vi som bor, lever och verkar här hjälper och stöttar varandra. Och att våra gemensamma resurser ska fördelas rättvist, över hela kommunen. Alla ska ha samma möjligheter – oavsett kön, var du kommer ifrån eller hur mycket pengar du har. Det vi gör, måste göras för allas bästa. Både idag. Och imorgon.