Hedegården – en kvalitetsupphandling

Som jag tidigare skrivit så har den borgerliga majoriteten bestämt att äldreboendet Hedegården i Lerum ska läggas ut på entreprenad efter en s.k. utmaning.

Vi Socialdemokrater har protesterat mot detta och frågat varför vi ska lägga pengar på något som fungerar. Vi förstår inte vitsen med att utföra en kostsam upphandling och riskera att förstöra en väl fungerande verksamhet.

Vid dagens kommunstyrelsemöte så var det dags för själva tilldelningsbeslutet. Ett beslut som vi motsatte oss eftersom vi vid själva upphandlingsbeslutet fått med i beslutet att:

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen får information för den kommunala driften jämförbar med den information som anbudslämnarna lämnar vid upphandlingen.

Detta beslut ville man idag inte kännas vid och vårt yrkande på återremiss för att kommunstyrelsen skulle få den information som vi bestämt om blev nedröstat.

Upphandlingen har utförs som en s.k. kvalitetsupphandling och det är kvaliteten på den som lämnar anbud och inte priset som ska avgöra. Det vinnande företaget vann på att de hade bäst referenser.

Efter en stunds debatt så var det dags att gå till beslut och där deltog inte vi Socialdemokrater eftersom vi varit emot hela processen. En enig borgerlighet bestämde sig  och vi fick reda på vem som vunnit upphandlingen: Humana Omsorg AB.

Detta företag har alltså vunnit på sin goda kvalité och sina goda referenser!

Ett snabbt Googlande på namnet och jag hittade följande artikel:

Helsingborgs Dagblad 12 juni 2012:

Humana Omsorg får inte fortsätta driva äldrevård

Brist på aktiviteter, ofräsch lukt och för lite utevistelse. Kommunens granskning av Humana Omsorgs äldrevård leder till att de inte förnyar avtalet med entreprenören.

Så var det med den kvalitén! Det är tragiskt när ideologi blir viktigare än att behålla en väl fungerande verksamhet.