Heltidsbarn??!!

Vet ni vad detta är?

Det är ett heltidsbarn! Åtminstone enligt den borgerliga majoriteten i Lerum. Där skall vi numera räkna heltidsbarn när vi räknar hur många barn det skall vara i barngrupperna i förskolan. Ett heltidsbarn räknas som summan av de barn som inte är hela dagen på förskolan till deras timmar motsvarar de timmar som ett barn som är där på heltid har.

Så för t.ex. s.k. 15 timmars barn, barn som har rätt till 15 timmar/vecka på förskolan när deras föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, räknas tre barn som ett heltidsbarn. Med den logiken så kan man i princip ha 45 barn på en avdelning utan att passera gränsen på 15 heltidsbarn!

Motivet är att vi inte har råd med mindre grupper och istället för att skjuta till mera pengar så ändrar man begreppen och sättet att räkna. Därför finns det tyvärr förskolegrupper i Lerum med fler än 20 barn i samma grupp.

Att spara pengar på våra barn är tyvärr något som kan bli väldigt dyrt i framtiden.

Skolverket rekommenderar i sin skrift ”allmänna råd och kommentarer, kvalitet i förskolan” att gruppstorleken i förskolan bör vara 15 barn men då menar de ”riktiga” barn och inte heltidsbarn. Anledningen är att små barn inte bör ha för många kontakter under en dag.

Vi Socialdemokrater tycker detta är fullständigt förkastligt och har därför i vårt budgetförslag för 2012 satsat 20 miljoner kronor på att minska gruppstorlekarna i förskolan och vi vill dessutom att det byggs fler förskolor.