Hyresrätter och vindkraft inget för de borgerliga i Lerum!

På gårdagens kommunstyrelsemöte så behandlades inte mindre än 15 motioner. Två av dem handlade om kommunala vindkraftverk och en om hyresrätter. De borgerliga partierna biföll inte någon av dessa motioner!

Motionerna om kommunala vindkraftverk ville att det skulle utredas om fördelarna, och för den delen även nackdelarna, med kommunalt ägda vindkraftverk. Flera kommuner i landet, även borgerligt styrda, inser fördelarna med kommunalt ägda vindkraftverk. Det blir både en satsning på förnyelsebar energi men också en god affär för kommunen då det finns skattefördelar med att kommunen äger egna vindkraftverk.
Jag hade skrivit den ena av motionerna om vindkraftverk (miljöpartiet den andra) och förundras över att motionen inte bifölls. Menar inte de borgerliga politikerna allvar med vår vision 2025 om att Lerum skall bli Sveriges ledande miljökommun?
Motionen om hyresrätter, som jag också hade skrivit, handlade om att åtminstone en tredjedel av alla nya bostäder i kommunen skall upplåtas som hyresrätt. Den motionen avslogs med motiveringen ”det går inte att sätta ett procenttal på andelen hyresrätter”. Konstigt tycker jag, för det går ju i många andra kommuner och i de flesta av våra kranskommuner. Av planerade 1500 nya bostäder i Lerums kommun de kommande åren är bara 170 st hyresrätter.
I talarstolen i kommunfullmäktige har man kunnat höra flera borgerliga ledamöter prata sig varma för hyresrätter och flera medborgardialoger som har gjorts visar också på ett mycket stort intresse för hyresrätter. Men när det kommer till kritan så vill de borgerliga i Lerum fortfarande fokusera på villor, ägarlägenheter och bostadsrätter. Bra, för nu vet Lerums invånare snart att vill de ha fler hyresrätter så måste de rösta på Socialdemokraterna vid nästa val.
Fler hyresrätter efterfrågas i hela landet men kanske framför allt i Lerum. När nya hyreslägenheter byggs så blir de snabbt uthyrda samtidigt som det går trögt att sälja bostadsrätter och vi vid mötet igår hade ett annat ärende om att förlänga byggtiden för ett villaområde för att försäljningen har gått trögt.