Inte kommunens pengar…

Lerums kommuns ekonomi är fortfarande ansträngd. Förra årets underskott på 87 miljoner kronor har i årets prognos för helåret bytts till ett överskott om c:a 32 miljoner kronor. Tyvärr går själva verksamheten något sämre än budget och t.ex. kostnaderna för hemtjänst och försörjningsstöd ökar.

Att prognosen för resultatet är positivt beror nästan uteslutande på att kommunen fått en återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkringar på knappt 30 miljoner kronor.

Bra, så långt, kan man tycka men problemet är att AFA försäkringen ägs gemensamt av arbetsgivaren (i detta fall kommunen) och de anställda. Kommunens anställda har avstått löneutrymme för att finansiera försäkringen.

Därför tycker vi Socialdemokrater att de anställda ska få del av återbetalningen och yrkade på senaste kommunstyrelsemötet att förvaltningen skulle få i uppdrag att utreda hur detta kan gå till. Detta rösta den borgerliga majoriteten nej till!

Vi ger inte upp kampen utan kommer att förnya vårt yrkande när kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten den 30 augusti. Då hoppas vi att även de borgerliga politikerna inser att det är moraliskt riktigt att de anställda åtminstone får en del av AFA pengarna.