Jeriko

Igår fattade kommunstyrelsen beslut om att ställa ut förslaget ”Jeriko-Jonsered, en fördjupning av två översiktsplaner”.

I förslaget ”Jeriko-Jonsered, en fördjupning av två översiktsplaner” föreslås ett nytt område för verksamheter och bostäder på gränsen mellan Partille och Lerums kommuner. Arbetet genomförs tillsammans med Partille kommun och regleras i ett samarbetsavtal. Förslaget var utsänt för samråd under 2009 och har därefter bearbetats vidare till dagens utställningshandling.

För Lerums del så handlar den fördjupade översiktsplanen framför allt om att få till stånd ett nytt verksamhetsområde. Man skall komma ihåg att det kommer att ta många år innan det kan bli aktuellt med ett verksamhetsområde här. Det finns mycket berg i området som troligtvis måste sprängas bort genom att man ordnar en s.k. bergstäkt. Vi pratar om 10-tals år fram i tiden så det gäller att ha det med i tankarna.

Jag är inte övertygad om att området i dagsläget är speciellt lämpligt för verksamhetsområde, det finns som sagt mycket berg att spränga bort, känslig natur och en osäker ekonomi i projektet (hur skall t.ex. kostnader och intäkter fördelas mellan Lerum och Partille). Men vi tyckte ändå att när kommunen lagt ner så mycket tid och pengar på den fördjupade översiktsplanen så vore det dumt att inte skicka den på utställning.

Jag tror att hela projektet hänger på om det blir en tvärförbindelse mellan E20 och Rv40, i så fall kommer Trafikverket (och staten) att få ta det mesta av kostnaderna för ett motorvägsmot och då blir det mer naturligt att använda den mark som blir ”förstörd” genom en ny tvärförbindelse till ett verksamhetsområde.