Kalliansen!

Hål i huvudet?

Anders Borg’s ”ansvarstagande” spär på arbetslösheten!

Konjunkturinstitutet presenterade idag sin rapport om konjunkturläget och i den kan man läsa att Anders Borgs ”ansvarstagande” för Sveriges ekonomi i själva verket ökar arbetslösheten och minskar tillväxten.

Enligt KI:s bedömning finns det möjlighet att att satsa 30 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder nästa år för att få fart på ekonomin. Men eftersom bara 10 miljarder kronor tas i anspråk får det konsekvenser.

Arbetslösheten sjunker inte utan ligger kvar på oerhört höga 7,5%, långt över det som de borgerliga tidigare kallade för massarbetslöshet. En mer expansiv politik hade arbetslösheten sjunkit enligt KI:s bedömning.

Om perioden med hög arbetslöshet förlängs ökar det också risken för varaktigt lägre sysselsättning efter som långtidsarbetslösa personer har svårare att återfå arbete.

säger KI.

Man kan undra om den borgerliga regeringen är intresserade av att sänka arbetslösheten? Ett lämpligt namn på de borgerliga är Kalliansen, eftersom de för en mycket kall politik.

Det blir de långtidsarbetslösa som får betala för att finansminister Anders Borg är för försiktig. Tillväxten och ekonomin får också stryk. Sedan har man mage att kalla detta för ansvarstagande…

Enligt Konjunkturinstitutet handlar det om att BNP-tillväxten nästa år bara ökar med 1,9 procent. Med en mer expansiv politik blir BNP-tillväxten betydligt högre. Högre tillväxt innebär mer arbetade timmar, vilket innebär ökade skatteintäkter, vilket innebär mer pengar till vård, skola och omsorg.

Grunden för KI:s kritik är att det är politikernas uppgift att stimulera ekonomin när det är risk för lågkonjunktur för att på så sätt få hjulen att snurra igen. Något som finansminister Anders Borg verkar ha glömt.