Kärvt för Lerum

Bokslutet för Lerums kommun 2011 börjar bli klart och vi kan nu konstatera att 2011 var inget bra år för kommunens ekonomi. Slutresultatet hamnar på ett underskott på drygt 87 miljoner kronor vilket är det sämsta resultat under de senaste 10 åren. Jämfört med 2010 är det en försämring på över 138 miljoner kronor. En del beror på ökade pensionskostnader men även verksamheten gick med ett stort underskott under 2011.

Lika illa, och till stor del till följd av det det dåliga resultatet, är att kommunens soliditet sjunker och närmar sig den gräns vi satt upp för god ekonomisk hushållning. Vi behöver fortfarande stora investeringar i infrastruktur och nya förskolor men hur skall vi få råd till det?

Prognosen för de kommande åren ser fortfarande kärv ut. 2012 ser än så länge ut att hamna på ett nollresultat. 2013 och 2014 ser också ut att bli kärva år. Eftersom 2011 gav ett stort underskott så måste vi ha höga överskott i framtiden för att nå upp till målet att tillhöra de 25% bästa kommunerna i landet. Hur det skall gå till vet jag faktiskt inte. Det kommer att kräva modiga och ansvarstagande politiker att lösa detta.

Vad jag däremot vet är att det måste bli ett slut på slöseriet med skattepengar i Lerum. Utmaningsrätt, onödiga upphandlingar och ”gullande” med privata utförare måste få ett stopp. T.ex utläggningen av städningen på entreprenad kommer att kosta kommunen över 2 miljoner kronor.

Lerum behöver en ny politisk majoritet och landet behöver en ny regering!