Kärvt för Lerums kommun

På dagens kommunstyrelsemöte fick vi en första rapport om det ekonomiska läget 2011. Siffrorna pekar på ett rejält underskott, kanske bortåt -50 miljoner för helåret. Den största orsaken är sektor vård och omsorg där kostnaderna skenar. Framför allt eftersom antalet hemtjänsttimmar ökar kraftigt men även kostnader för LSS och för Invidid och familjeomsorg ökar.

Hur vi skall få ordning på detta är verkligen en viktig fråga för framtiden och en fråga som Lerum delar med de flesta kommunerna i landet. Vi har en allt större andel äldre befolkning som kräver allt större resurser.

Problemet måste lösas men just nu är frågan hur. Någon som skulle kunna lösa det är regeringen som istället för att lägga pengar på ännu ett jobbskatteavdrag skulle kunna fördela mer pengar till kommuner och landsting för att värna välfärden.

Vi fattade också beslut om att införa matavfallsinsamling ett viktigt beslut för att uppnå målet att minst 50 procent av det lättnedbrytbara avfallet ska behandlas biologiskt.

Vi i oppositionen blev nerröstade när vi tyckte att sektor samhällsbyggnad skulle få behålla ett överskott på nästan 3 miljoner kronor för att satsa detta på underhåll av kommunens byggnader.

Lagom till att mötet avslutas nåddes vi av det glädjande beslutet att de statliga bolagen SBAB, Telia Sonera och Posten Norden inte kommer att säljas ut. Regeringen förlorade omröstningen i riksdagen i dag om att kunna sälja innehavet i de tre bolagen. Riksdagen röstade också för att Vattenfall ska förbli ett helägt statligt bolag.