Kraftfull satsning på förskolan och skolan i Lerum

Socialdemokraterna i Lerum presenterar sitt budgetförslag för 2012 och där finns en kraftfull satsning på förskolan och skolan. Totalt satsar vi 20 miljoner kronor på förskolan och skolan dessutom investerar vi i fler förskolor, ett kulturhus, nya idrottsanläggningar i både Lerum och Floda, ökade bulleråtgärder, nytt äldre/senior/trygghetsboende samt en ny återvinningscentral. Dessa satsningar görs utan behov av någon skattehöjning.

Trots en återhämtning i svensk ekonomi är arbetslösheten fortfarande på en mycket hög nivå vilket påverkar kommunernas skatteintäkter. Många sektorer rapporterar nu att de har svårt att hitta personal till vissa yrken – mismatchningen på arbetsmarknaden ökar för varje dag. Detta tillsammans med en annalkande högkonjunktur kommer att innebära att räntorna höjs kraftigt under den kommande tiden.

Detta innebär att trots en återhämtning i ekonomin så blir 2012 ett kärvt år för landets kommuner och även för Lerum. Kombinationen av svagt ökande skatteintäkter och kraftigt höjda utgifter framför allt inom vård och omsorg bidrar till ett besvärligt budgetläge. Den borgerliga regeringen har som vanligt hamnat i handlingsförlamning och enkelspårighet och istället för att skjuta till pengar till landets kommuner och landsting så kommer ytterligare ett förslag på jobbskatteavdrag! Det tycker vi Socialdemokrater är fel och ser hellre att ett ökande budgetutrymme används för satsningar på vård, skola och omsorg där de behövs så väl istället för att sänka skatten för de som redan har fått det rejält mycket bättre de senaste åren.

Trots ett år utan något större ekonomiskt utrymme så måste vi satsa mer pengar på förskola och skola. Det vill vi finansiera på två olika sätt:

Ytterligare effektiviseringar inom sektor vård och omsorg på 10 miljoner kronor. Jämförelser visar att vi har högre kostnader än våra grannkommuner så vi anser att det finns möjlighet till besparingar här.

Besparingar inom administration och byråkrati på 10 miljoner kronor. I många år har skolpersonal och personal inom vård och omsorg fått genomföra besparingar nu måste även besparingar och effektiviseringar göras inom administrationen. Vi har en lång rad exempel på onödiga kostnader: upphandlingar, arkitekttävlingar, kostnader för LOV, frivilligverksamhet, etc.

Dessa 20 miljoner kronor vill vi satsa på att minska grupperna i förskolorna men framför allt för att vända den negativa trenden inom skolan. Det är dags att vi satsar pengar på skolan i Lerum och inte fortsätter besparingstrenden.