Kriskommissionens rapport – Ljuv musik!

Just nu presenterar Kriskommissionen sin rapport och det som redan har kommit fram är som ljuv musik i mina öron. Hela presentationen är riktad framåt, vad skall vi göra nu – hur utvecklar vi socialdemokration, och inte bakåt och inåt.

Några av de viktigaste frågorna:

– Arbete åt alla – för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning.

– Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet.

– Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt.

– Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete.

– Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkas.