Lerum har ingen konsumentvägledning…

…och det behövs ingen heller, enligt den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen.

I slutet av förra året skrev jag en motion tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Lerum där vi vill att Lerum skall inrätta en kraftfull konsumentvägledning. Det finns nämligen ingen konsumentvägledning i Lerum utan man hänvisas till ett telefonnummer som kopplas vidare till Kungsbackas konsumentvägledning. Dit kan man ringa tre dagar i veckan mellan 9 och 12, dvs. sammanlagt 9 timmar/vecka.

Justering 30 september: Kungsbacka konsumentvägledning har meddelat mig att de ringer upp på kontorstid om folk ringer, skickar epost och lämnar meddelande. Rätt skall vara rätt!

Efter vi skrev motionen kom vi i kontakt med Konsument Göteborg. Deras serviceutbud består av fyra delar:

  • Individuell konsument – och energirådgivning.
  • Utåtriktade aktiviteter, projekt samt kampanjer.
  • Kunskapsförmedling som studiebesök, föreläsningar och externa utbildningar.
  • Marknadsbevakningar som undersökningar av branscher och företeelser på marknaden samt marknadskontroller.

De har öppet mellan 8.00 och 16.30 måndag – fredag. Detta är mycket mer än det som Lerum idag köper från Kungsbacka och jag måste säga att jag blev förvånad när kostnadens för Lerums del skulle bli c:a 380 000 kr/år jämfört med de 240 000 kr/år som vi betalar till Kungsbacka.

Just delen med utåtriktade aktiviteter, kunskapsförmedling och marknadsbevakning är något som måste till för att vi skall kunna uppfylla Lerums Vision 2025 – Sveriges ledande miljökommun. Genom politiska beslut kan vi förändra den kommunala verksamheten och styra den mot visionens mål men hur vi skall få medborgarna att göra samma sak är en fråga som vi brottas med. En aktiv konsumentvägledning vore ett stort steg i rätt riktning.

Men det tyckte inte den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen och tyckte att motionen skall anses besvarad. Motiveringen var att Lerum redan har en kraftfull konsumentvägledning! 9 timmars telefontid utan någon aktiv del utan bara att passivt svara på frågor är tydligen kraftfullt med borgerliga ögon…