Lerum – långt ifrån Bästa Skolkommun…

I dagarna har Lärarförbundets undersökning ”Bästa Skolkommun” presenterats. Lerum har tagit sig upp några placeringar till 105:e plats (mot 117:e plats förra året) men det duger inte!

Vi Socialdemokrater vill ha en skola i toppklass och då måste vi våga satsa på det också. Det talas från borgerligt håll att ökade resurser inte är det viktigaste utan bra lärare.

Då undrar jag om det inte vore bra att ha tillräckligt många lärare då? Lerum ligger på 275:e plats (av 290 kommuner) när det gäller lärartäthet och på 254:e plats när det gäller resurser.

Jag är övertygad om att våra lärare gör så gott de kan med de knappa resurser de har att tillgå men att de i många fall ”går på knäna”. Det visas också i undersökningen där vi ligger i botten (257:e plats) när det gäller friska lärare.

Vi Socialdemokrater menar allvar när vi vill ha en skola i toppklass i Lerum och avsatte därför i vår budget för 2013 ”14 punkter som gör skillnad i Lerum” ökade resurser till skolan.