Löneupphandlingen – billigt blev dyrt!

Jag har tidigare skrivit om att den borgerliga majoriteten i Lerums kommun antagit en utmaning om lönehantering och bestämt att det ska upphandlas. Företaget som utmanade (Logica) lovade en besparing på 30% jämfört med dagens kostnader. Vi Socialdemokrater trodde inte på dessa löften och blev ännu mera tveksamma när det i första upphandlingsomgången inte kom in ett enda anbud. Det påstods då att de skadeståndskrav som kommunen kunde ställa på leverantören, om det inte fungerade, var orimliga och upphandlingen gjordes om med ett betydligt sänkt krav på möjligt skadestånd. Jag har ju tidigare jobbat inom databranschen och var mycket förvånad över att kommunen gick med på att sänka skadeståndskravet.

Lerums kommun blir nu först i landet med att lägga ut hela löneadministrationen på entreprenad. Det innebär en stor osäkerhet att vara först. Upphandlingen kostar mycket pengar. Vi tycker inte att vi ska slänga ut vår egen personal i en osäker framtid.

Det finns 290 kommuner i Sverige och alla har något system för att hantera lönerna. Att använda ett argument som att datasystemet inte fungerar för att lägga ut hela verksamheten på entreprenad är att självklart inte hållbart.

När anbuden nu har kommit in så visar det sig att det löftet om minskade kostnader inte stämde. I själva verket blir det upphandlade systemet t.o.m. dyrare än det befintliga systemet och till det ska läggas kostnaderna för själva upphandlingen samt den kontroll och administration som trots allt måste ligga kvar i kommunens regi.

Summan av hela ärendet är att vi får ett osäkert system där Lerums kommun får agera testkanin för ett oprövat system och dessutom till en högre kostnad än tidigare!

Jag glömde nämna vem som vann upphandlingen… Logica – de som utmanade kommunen och lovade 30% lägre kostnad. Till råga på allt så blev upphandlingen så dyr att det inte finns pengar i budgeten till det utan det måste ske en omprioritering i verksamhetsplanen – vilken kommunal verksamhet ska få betala detta experimentet? Barnen i skolan eller de äldre?

Heder åt C och KD representanterna i kommunstyrelsen som tillsammans med oss Socialdemokrater, MP och V insåg det vansinniga i detta och ville avbryta upphandlingen. Tyvärr räckte detta inte till för att få majoritet då M och FP har fler platser i kommunstyrelsen (men inte i kommunfullmäktige så det kan man också ställa sig frågande till).