Omvänd Robin Hood politik!

I dagens DN finns en rapport där Riksdagens utredningstjänst, RUT, på uppdrag av Socialdemokraterna i riksdagen, tagit fram en översikt över hur olika inkomstgrupper påverkats av de senaste åtta årens politik; de fyra sista åren med en socialdemokratisk regering och de fyra första med en borgerlig.

Föga förvånande visar den det som (nästan) alla redan visste: Det är höginkomsttagarna som har tjänat på den borgerliga politiken på bekostnad av de med lägst inkomster, dvs. klassisisk borgerlig omvänd Robin Hood politik: Ta från de fattiga och ge till de rika.

Utredningen visar att:

• Höginkomsttagarna, fick 2002–2006 cirka 95 procent av den genomsnittliga inkomsttagarens inkomstutveckling. Åren 2006–2010 fick samma inkomstgrupp cirka 240 procent av genomsnittet.
• Medianinkomsttagaren fick 2002–2006 cirka 130 procent av genomsnittsinkomsttagaren. Åren 2006–2010 fick samma grupp nöja sig med cirka 90 procent.
• Låginkomsttagaren fick 2002–2006 cirka 60 procent av genomsnittsinkomsttagaren mot cirka 30 procent 2006–2010.