Mycket skrik för lite ull…

Wrong

Bara några minuter innan kommunfullmäktiges sammanträde i tisdags meddelade FP, C och KD att de kommer att krypa tillbaka till Moderaterna och inte var intresserade av ett samarbete med oss.

Jag är inte förvånad över resultatet. FP, C och KD har tydligt visat att det tycker det är viktigare med ett allianssamarbete än att försöka hitta nya lösningar. Vi bjöd in mittenpartierna till ett förutsättningslöst möte men de dök aldrig upp. I fredags blev vi inbjudna till ett möte med mittenpartierna men det var absolut inte förutsättningslöst. De ville bara veta om vi kunde stödja en mittenkandidat som kommunstyrelsens ordförande men det kunde vi inte. Vi ville börja diskussionen med hur vi kunde komma fram till en överenskommelse om i första hand om en verksamhetsplan (detaljbudget) och en ny majoritet men den frågan ville de överhuvudtaget inte diskutera. Efter några turer fram och tillbaka där de inte fanns något intresse från mittenpartierna om att ens påbörja en dialog så tackade vi för kaffet och gick hem.

I dagens GP säger Lill Jansson (FP):

– Vi var helt öppna för olika lösningar men vi tycker inte oppositionen har gett oss det vi velat ha, säger Lill Jansson.

Detta är helt enkelt inte sant! De ville överhuvudtaget inte diskutera något samarbete med oss utan ville bara att vi skulle rösta på en mittenkandidat. Anledningen till detta var att stoppa Henrik Ripa (M) vilket de till varje pris ville göra. Bara några dagar senare väljer mittenpartierna honom till kommunstyrelsens ordförande…

Det är oerhört tydligt att mittenpartierna aldrig varit intresserade av ett samarbete med oss utan bara gjort denna skenmanöver att säga upp samarbetet för att tvinga fram förändringar från Moderaterna.

Detta blir en klar signal till medborgarna i Lerum att om de vill ha en förändring med mindre grupper i förskolan, högre lärartäthet, att inte spara på planerat underhåll och friskvård – för att nämna några exempel – så kan de inte rösta på något av de borgerliga partierna utan måste rösta på Socialdemokraterna i nästa val.