Näringslivspolitisk debatt

Kommunfullmäktige 6 oktober inleddes med en debatt om näringslivsstrategin för Lerums kommun, här är mitt inlägg:

Ordförande, ledamöter

Kan man inleda debatten idag på något annat sätt än med:

”Solen står lågt nu. Våra skuggor är jättar. Snart är allt skugga.”

Ur Haikun Sorgegondolen av Tomas Tranströmer (utgiven 1996) Nobelpristagare i litteratur 2011.

Allt är inte skugga i Lerum men inte är det upplyftande att vi tillhör de kommuner i Sverige som har lägst egen sysselsättning, dvs. de allra flesta av våra invånare pendlar ut från kommunen för att åka till sitt arbete. Detta måste vi ändra på för att kunna bli Sveriges ledande miljökommun.

Johan Trouvé, chef för Västsvenska Handelskammaren, brukar ha många åsikter om Lerum och vårt företagande men en sak har han rätt i: det handlar om attityder.

Vi måste bli aktivare i vårt agerande mot företagen, vara ”oljan i maskineriet” och underlätta när det sker förändringar i företagen. Det var bl.a. därför som vi motionerade om att kommunen skulle aktivt hjälpa till när det sker generationsväxlingar i familjeföretag, vi blev nedröstade då med motivationen att det inte tillhör kommunens kärnverksamhet, med samma resonemang hör inte visionsarbetet eller näringslivsarbetet det heller…

Vi måste planera verksamhetsområden så att det finns tillgång till mark, närhet till kollektivtrafik och en bra infrastruktur.

Det finns många logistikföretag i Lerum, ett exempel är Mercedes Benz som har en oerhört stor anläggning i Stenkullen men det arbetar bara ett drygt 10-tal personer där. När vi ställer frågan till varför dessa logistikföretag har etablerat sig i Lerum får vi svaret: Marken är billig! Inte skall Lerum bli känd som en företagsort där man etablerar sig för att marken är billig!

Vi måste vilja mycket mer med vårt företagande och locka till oss framtidens branscher som troligtvis kommer att vara företag som ligger nära vår vision om Sveriges ledande miljökommun: Företag som arbetar med förnyelsebar energi, klimatsmarta lösningar – det som vi brukar sammanfatta i begreppet ”gröna jobb”.

Här måste kommunen vara en föregångare och därför lämnar vi idag in en motion om ett kommunägt vindkraftverk.

Ännu en nyckel till ett utvecklat näringsliv är våra ungdomar. Då duger det inte att de hamnar i tre månaders passivitet vid arbetslöshet utan vi måste erbjuda sysselsättning från dag ett.

Sommarjobb för alla ungdomar i kommunen en också en bra insats för att utveckla näringslivet i kommunen. Kanske är det just på ett sommarjobb som en ung tjej eller kille får upp ögonen för näringslivet, får lusten att starta ett eget företag och skaffa sig en lämplig utbildning

Skall företagen kunna växa och fler personalintensiva företag kunna flytta hit så måste vi också erbjuda boende och då behövs mer än 5 miljoners villor och dyra bostadsrätter utan det krävs en stor andel hyresrätter också, med hyror som ligger på en rimlig nivå.

Det har funnits idéer både från vår sida och från den borgerliga sidan om någon form av grön utbildning i Lerum, kanske i form av en högskoleutbildning. Då är det absolut nödvändigt att det finns bostäder för de ungdomar som skall gå på den utbildningen.

Attityder, ett aktivt agerande, sommarjobb, bostäder, utbildning och en väg bort från logistikladorna – där ligger en del i framtiden för Lerums näringsliv!