IMG_3009.JPG

Naturskyddsföreningen har genomfört en naturvårdsranking. Av 208 kommuner hamnar Lerum på plats 174.

Återigen en tydlig signal på att vi måste intensifiera vårt arbete med Vision 2025. Det duger inte att bara skriva att vi ska bli Sveriges ledande miljökommun 2025 det krävs handling också. Att i det läget, i den borgerliga budgeten, dra in alla pengar till visionsarbetet visar på att de borgerliga partierna inte prioriterar denna frågan.

Naturskyddsföreningens undersökning handlar ju främst om naturvård och här har Olle Adolfsson som representerar oss i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ställt ett antal interpellationer till Henrik Ripa om skogsskötsel och jordbruksmark som tyvärr inte har fått alltför upplyftande svar. Jag har föreslagit en inköpsavgift på t.ex flygresor och andra klimatpåverkande inköp men den har avslagits. Tyvärr kan listan göras lång när vi Socialdemokrater lyft frågor om vår miljö, klimatet och naturvård och som den borgerliga majoriteten har avslagit.

Återigen måste vi titta på de kommuner som ligger i topp i rankningen och se vad vi kan lära oss av dem men till syvende och sist så handlar det mycket om att gå från ord till handling.