Nej till nya friskolor i Lerum

I dagens GP kan man läsa att skolinspektionen har sagt nej till tre nya friskolor i Lerum.

Samtliga tre fall grundar sig avslagen bland annat på att de sökande inte uppfyller de krav som Skolinspektionen ställer när det gäller lokaler och utrustning. I två fall anses dessutom den beräknade elevtillströmningen vara allt för optimistisk. De i sin tur gör att även de ekonomiska prognoserna underkänns.

– Generellt sett är just brister i elevprognoserna ett av de vanligaste skälen för avslag, säger pressekreterare Carin Larsson vid Skolinspektionen.

Hon konstaterar vidare att myndigheten inte väger in de eventuella politiska intressen som kan tänkas finnas:

– Besluten grundar sig på om det finns förutsättningar för den aktuella skolan att överleva.

Det var precis dessa argument som vi Socialdemokrater i Lerum förde fram när vi yrkade avslag på dessa friskolors ansökningar. Vi kommer att ha problem att fylla de kommunala skolorna de kommande åren eftersom antalet barn i skolåldern minskar. Vi behöver absolut inte fler skolor som konkurrerar om färre elever. Det är ingen ideologisk fråga om friskolor eller inte utan att vi tar ansvar för den kommunala ekonomin!