S-MP-V föreslår enhetstaxa i kollektivtrafiken

Det nuvarande biljettsystemet inom Västtrafik måste förenklas och underlätta för fler att använda kollektivtrafiken. När Västra Götalandsregionen från 2012 blir ensam ägare till Västtrafik, ges förutsättningar för ett enklare taxesystem. Idag tisdag den 22 mars lämnar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartieten motion till regionfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en enhetstaxa i Västra Götaland. Taxan ska gälla för hela resan inklusive eventuella byten,både för enkelresor och månadskort.

Vi vill skapa ett framtidsorienterat taxesystem som är enkelt och prisvärt och underlättar för fler att använda kollektivtrafiken. Det är möjligt tack vare ägarförändringen i Västtrafik som nu är på gång, säger Gert-Inge Andersson, ordförande i Regionstyrelsen.

En effekt man kan förvänta sig är ett ökat resande med kollektivtrafiken i de delar av regionen där bilen annars är förstahandsalternativ. Men också enstaka resor på fritiden som till exempel till kulturupplevelser och evenemang underlättas med en enhetstaxa. Förslaget är en del av den gemensamma satsningen på kollektivtrafik från S-MP-V.