Sluta slösa med kommunens pengar!

Den borgerliga majoriteten har bestämt att kommunens lönehantering och administration ska läggas ut på entreprenad. Motivet har varit att lönesystemet inte fungerar och därför måste allting läggas ut på entreprenad. Inte bara själva datasystemet utan också personalen som jobbar med detta ska läggas ut på något företag.

Lerums kommun skulle därigenom bli först i landet med att lägga ut hela löneadministrationen på entreprenad och vi Socialdemokrater protesterade mot detta med många olika argument: Det innebär en stor osäkerhet att vara först. Upphandlingen kostar mycket pengar. Vi tycker inte att vi ska slänga ut vår egen personal i en osäker framtid.

Det finns 290 kommuner i Sverige och alla har något system för att hantera lönerna. Att använda ett argument som att datasystemet inte fungerar för att lägga ut hela verksamheten på entreprenad är att självklart inte hållbart.

Trots våra protester så valde den borgerliga majoriteten att gå ut på upphandling av löneadministrationen och vi har nu fått resultatet. När anbudstiden hade gått ut så hade det inkommit 0 anbud – inte ett enda företag var intresserad av att lämna anbud.

Nu förs det fram att anledningen är att det i avtalsvillkoren finns ett villkor att företaget som lämnar in anbud kan bli skadeståndsskyldiga vid fel eller brister. Förslaget är nu att vi ska ta bort detta krav och bara lägga ett litet begränsat krav på företaget vid fel eller brister!

Nu får det vara slut med slöseri på onödiga upphandlingar! Att kommunen både ska lägga ut verksamheten på entreprenad, och därigenom tappar kontrollen över verksamheten, och samtidigt stå för merparten av kostnaderna vid fel och brister är oansvarigt.

Dessutom kan inte vår personal som jobbar med lönehantering få leva i ovisshet längre.

Nu måste den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen inse vansinnet med denna upphandling och stoppa ärendet när det kommer upp på nästa kommunstyrelsemöte.