Sverige kan bättre!

På samma sätt som vi Socialdemokrater i Lerum är övertygade om att Lerum kan bättre (bättre skola, bättre befolkningstillväxt, bättre företagsklimat, bättre ekonomi, etc.) så kan också Sverige bättre!

  • Mer utbildning.
  • Mer export.
  • Mer jobb.

Det är i korthet vad socialdemokraterna vill satsa på de kommande åren.

– Vi behöver höja ambitionerna och tydliggöra att målet för svensk ekonomi är full sysselsättning, slog Tommy Waidelich (S) fast när skuggbudgeten presenterades i dag.

  • Ett samarbete med näringslivet, Tillväxt Sverige, för att stimulera tillgången på riskkapital och öka näringslivets konkurrenskraft. Satsningen beräknas kosta 25 miljoner kronor.
  • Ett omfattande regionalt program för att öka exporten, bland annat till Asien och Sydamerika. Beräknas kosta 25 miljoner.
  • Fri entré på statliga museer. Beräknas kosta 35 miljoner kronor.

I skuggbudgeten finns, bland annat, en omfattande satsning på sommarjobb. Jobbsatsningen beränkas kosta totalt 125 miljoner kronor och ska ge minst 15 000 sommarjobb.

Dessutom föreslås att den hårt kritiserade tredje fasen av jobb- och utbildningsgarantin avskaffas.

– Vi ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner.

– Sverige ska bli en kunskapsnation i världsklass.

Läs mer här!