Ta vår oro på allvar

Förskolan och de små barnen får mindre pengar 2012 än förra året. Grupperna växer och det är inte ovanligt med barngrupper på 20 barn och detta för de allra minsta barnen i åldrarna 1 – 3 år. Detta skall två vuxna klara av och under vissa tider på dagen är en personal ensam med 13 – 14 barn. Barn med behov av särskilt stöd kommer att få minskat antal stödtimmar. Både barnen och personalen har en orimlig arbetsmiljö.

Vi Socialdemokrater har länge uppmärksammat problemen i förskolan och krävt att förskola och skola får mer resurser. Det var därför som vi hade 20 miljoner kronor mer till sektorn i vår senaste budget. Men orden ovan är inte mina egna utan kommer från flera brev och mail som jag har fått de senaste dagarna.

Personalen vid förskolor runt om i Lerums kommun orkar inte längre! De är bekymrade hur de skall kunna ta hand om barnen och bedriva en pedagogisk verksamhet. De är också oroade över sin egen situation. Många är stressade och arbetsförhållandena kommer att leda till sjukskrivingar och kanske t.o.m. uppsägningar bland personalen.

Vad är det för barn vi rustar för framtiden? Vad är våra barn värda idag? Vilken framtid ger vi dem? Detta är några frågor som ställs.

När man sedan lägger till skolans situation med Sveriges lägsta lärartäthet och klasstorlekar som är så stora att man inte tror att det är sant borde det även för den borgerliga majoriteten i kommunen stå klart att detta inte håller längre.

Moderater, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater – hur länge skall ni tiga och acceptera detta? När skall ni reagera och ge förskolan och skolan de resurser som behövs? Snart är det för sent…