Vårbudgeten 2016

Regeringen har idag presenterat vårbudgeten. Den innehåller förslag som möter de utmaningar Sverige står inför, och stärker den svenska modellen. Det gäller inte minst de tio miljarder som från nästa år kommer att gå till kommuner och landsting för att stärka välfärden och möjliggöra att fler välfärdsarbetare anställs.

För Lerums kommuns del innebär det ett preliminärt tillskott på 15,5 Mkr för 2017. En oerhört positiv satsning att använda för att stärka välfärden i vår kommun.

Västra Götalandsregionen får drygt 376 Mkr.

Läs mer om vårbudgeten här!