Varför laga något som inte är trasigt?

Nu har den borgerliga majoriteten i kommunen bestämt att Hedegården skall ”utmanas” och det skall göras en offentlig upphandling av driften.

Självklart blir både personal, anhöriga och boende oroliga och undrar vad som skall hända nu. Till råga på allt så informerades inte anhöriga och boende utan de fick läsa om det i Lerums Tidning. Vissa kallar det ett hänsynslöst bemötande, jag kallar det skandal.

Syftet sägs vara att det skall bli bättre kvalité på verksamheten – men det är det ju redan. Varför lägga pengar på att laga något som inte är trasigt?

Man kan utmana om man att man kan göra något bättre än kommunen men tjänstemännen skriver bara att de inte kan se några negativa konsekvenser (men ingenting om några positiva…).

Men visst blir det negativa konsekvenser! En oro bland personalen och bland de boende och anhöriga blir negativt för trivseln, tryggheten och i förlängningen också för kvalitén. Dessutom är det dyrt att utföra en upphandling.

Om Hedegården hade varit ett äldreboende med problem så kunde jag förstå att man ville pröva något nytt men så är det ju inte.

Nej, beslutet har ingenting med att göra öka kvalitén, det är ett rent ideologiskt beslut men till slut blir det våra skattepengar som går till ideologi och detta i en sektor som visar underskott på upp emot 40 miljoner kr i år.

Utmaningsrätt, onödiga upphandlingar, etc. – allt kostar pengar och det är pengar som vi Socialdemokrater hellre lägger på verksamhet och på att få balans i kommunens ekonomi.