Vilken kommunal skola ska stängas?

Arbetet med budget 2013 för Lerums kommun har börjat och det ser riktigt kärvt ut. Förra årets underskott på 87 MKr gör utgångsläget uselt och med en regering som väljer sänkt restaurangmoms före skola och välfärd så ser det inte ut att komma någon hjälp därifrån.

Extra kärvt blir det för skolan nästa år som med sjunkande elevantal ska försöka minska utgifterna.

Trots detta så valde Moderaterna och Folkpartiet att tillstyrka en ansökan från Kunskapsskolan om att starta en 4 – 9 skola i Stenkullen. Extra märkligt är att det idag finns F – 5, 6 – 9 eller F – 9 skolor i Lerum så skolan ”passar inte in”.

Fullt utbyggd så planeras det för över 300 elever på skolan. Detta motsvarar en ”normal” kommunal skola så följden kommer att bli att det finns en skola ”för mycket” i Lerum och då kommer en att behöva stängas. Vi frågade M och FP vilken skola de tänkt stänga men fick inget svar…

Skolorna i Lerum har redan ledig kapacitet och när de nya skolorna i Gråbo invigs till hösten blir överskottet ännu högre. Att i det läget tilstyrka ytterligare en skola är ekonomiskt oansvarigt och frågan är hur M och FP tänker hantera detta i budgetarbetet? Rimligtvis borde åtminstone 5 MKr reserveras i budgeten för att hantera detta, återstår att se om de tar ansvar för Lerums ekonomi.